Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag en vrijdag van 18:00 - 20:00 uur bij Streektaalradio.nl
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bèt van Klaasse 2022

Umgedrèijd

Cornelia transparent 3002022 - week 46

Toen onze Klaas meer as tien jaor geleeje zonnepaneelen in Bèls bestelde en hier op ons dak liet legge, wier ie vierkant ùitgelaache dur Tiene. Onze Vorstenbossche kammeraod riep: ‘Die koste hòlde gij d’r noit mer ùit.’ Nou ’t teegendeel al lang beweezen is, hi m’n beeter helft dik gezeed da-t-ie nie snapte da d’r hier nie veul meer zonnepaneele wiere geplòtst, want da waar gewoon de moiste en goeiekópste manier van innerzjie verzamele en koste bespaore. Dus ’t toppunt van duurzaamhèid. Daorover wier ok wir dur Tiene veul geginnegapt. D’r ware nogal wa bezwaore, krèk as bij die wendmeuleparke. Pas nou de umwooners mee kunne proffiteere, beginne ze bij te drèije en da zet kennelijk breed deur, want nou kwaamp Tinus warèmpel van de week mi de bódschap da-t-ie bij de woonvereeniging zonnepaneele ha besteld! M’ne mins telde de negatieve praot van Tienen alt mar wèinig. Al dieje klèts da we van aauwerdom strakke dinger nie mer kunne, paaste daor wel bij. Mar Tinus ha dus innins unnen drèij van 180 grade gemakt, umda hullieje zoon die veul slimmer is as d’n aauwe, hum ’s bijgeprót ha. Da hurde d’n onze wel bizunder gèire, natuurlijk. ‘Oo, waarde eindelijk ok wakker geworre, gaperd,’ riep ie mee. Toen Tien nog moes mèlde da d’r ondertusse unne waachttijd van ’n jaor op zaat, schoet m’n weederhelft in unnen bulderlaach en brulde: ‘Eigelijk krèk goewd!’

’n Por weeke geleeje han wij Vincent Blom, de plebaan van de Sint-Jan, hier op d’n eet. Hij ha z’n èige zón bietje verzocht dur te zegge: ‘Die bisschoppe meuge bij jullie wel komme dineere, mar ik ben zeeker nie goed zat.’ Diejen humoristiese zet ha’k wel mee op m’n eer getrokke en zódoende zaat de pestoor van de kattedraol hier b’ons òn de petòzzie. We han goeie praot zat en ik moet zegge da wij bewondering hebbe vur de gistelijke van vandaag d’n dag. ’t Is een van de moeilijkste professies die ge nou kunt hebbe. Vincent duuget heel goewd. Hij hi oog vur elke prochiaan en wil de kerk dicht bij de minse brenge. We hen ’t hier, tusse de soep, de èipel en de pap over van alterande dinger gehad. Over Oekraïene, FC Den Bosch, Brabants en beeverte. Teleste gonk ’t ok nog efkes over mennen Allemantel en daorvan zin de plebaan da-t-ie de ontstaongeschiedenis zó schón vond en da-t-ie wó probeeren um dieje mantel ’s wa meer te laote drage. Daor waar ik natuurlijk wel van gesjarmeerd en ik hagget hillemòl nie verwaacht. Ge moet weete da’t hil wa in hi gehad vur Maria onzen Allemantel òn moeg en ’t waar ok nog zoo da menneMariamantel allennig mar gedrage wordt in een septèmberweek, tusse Maria Geborte en Moeder der Smarte. Daor moes Van Agt èiges nog òn te paas kommen um da te reegele. Uurst moeg ze’m hillemòl nie drage van de Broederschap, ok al han de bisschoppe Bluijsen en Hurkmans d’ren ùitdrukkelijke zeege gegeeve. Vincent wó veraandering: da volksgewaad vol symboliek moes in ’t veurjaor de Zoete Moeder gòn siere. Wij waren ingenomme mi die overweeging en vroegen ons af of ie da vur mekare zó krijge.

En nou worre we dees week toch gebèld dur de Broederschap mi de mededeeling da Maria in de Sint Jan d’n Allemantel vort zal drage vanaf Maria Lichtmis (2 fibbrewari) tot en met de karneval! As ik nie zónne kaoie rug ha, ha’k zeeker ’n gat in de locht gespronge. Ik vuul m’n èigen vereerd en wa d’n Bossche plebaan betrèft, ben ik ok goewd bijgedrèijd; hij kan hier nie mer kepot.

geschreven door: Bèt van Klaasse


© 2011 - 2024 'n Lutske Brabants - donderdag 29 februari 2024 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard