Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Klaas van Bètte 2018 (Cor Swanenberg)

Griepgrietjes

2018 - februari

CorSkl

‘Gos, wè hedde gé ’ne knappen dag vandaag,’ riep ons Bèt, toen Ant hier binne ston te blinke. ‘Ja,’ gaaf ik de ons gelijk, ‘Ant hi ’n kleur ès unnen bèllefleur èn ziet ’r nog goewd ùit venant d’re leefted…, veul beeter ès d’re mins.’ Tien kiek men ’s min òn én verkondigde mi bravoer: ‘Dè de ons d’r zó goewd ùit zie, dè hi ze òn men te danke!’ ‘Pffft,’ blies Ant d’r tussendeur, mar Tien din wijer: ‘Ik doe ze alle weeke simoneijze èn oppoelitoere. Ik haauw de carrosserie in de gater en zùrg vur de dursmeering èn de ollievervèrsing èn ik ben goewd in al de software. ’
Tja, wè moete nou toch mi zónne klèts, wánne. Laache, dè’s ’t innegste wè ge d’rmi kunt.
We kriegen ’t over de geminteraodsverkiezinge die d’r òn kwame. D’r moesse mir vrouwe in ’t gemintebestuur. ‘Daor kregde toch de griep van… Ieder plòts hi de politiekers die ’t verdient,’ zin Tien in ’n wijs bùi. ‘Ekskuus op veurhaand; ik wó hier niemes beleedige.’ Ik geleuf nie dè de vròllie ’t snapte.
Ant vertelde dè heure mins mi z’ne maot nor D’n Dùrpshèrd waar geweest um te gòn keijke nor ’t kampioenschap driebaande. Dè waar gruuwelek ongelukkig ùitgevalle. De zaal waar donker èn enkelt de biljèrttoffels waren ùitgelicht. Tien èn z’ne maot kwamen over ’t poodium binne èn daor in d’n donkere is Tiene vriend toch neeven ’t poodium gestapt èn umblig geduikeld! Dè waar unne lilleke smak èn d’r volgde ’nen harde kwèijk. Wè’n konsternasie! Ha dieje mins toch z’n kniescheijf gebroke! D’r moes de ziekewagen òn te paas komme. Jonge jonge, de arighèid waar d’r vur Tiene wèl gaauw af geweest! Wij waren ammòl onder d’n indruk èn waren efkes stil. Toen kwaamp ons Bèt vur d’n dag mi: ‘Èn dan zegge ze nog dè biljèrte nie gevorlek is!’ Daor viele we opnijt stil.
Ik heb al wir ’n rundje D’n Dunge gefietst èn daor zaag ik neij stuul op ’t terras van de Poeling. Al dèrtig jaor zitte Kees èn Elly op de Poeling èn die hil femilie duuget goewd. ’t Is d’r alt gezellig èn gemoedelek. Ze gòn mi de tijd mee èn hen pas neij menukaarte laote make èn daorop stòn ok Brabantse gerèchte èn die zen ùitgeschreeve dur iemes die d’r verstand af hi. Toen ik ’n vurbildje òn ons vrouw liet zien, zin ze tevreeje: ‘Ja, nou kan ’t enkelt nog mar beeter worren ès dè’t al waar!’ ‘Ge moest ’s mee tusse de wiele,’ zin ik ùitdagend, dan koste ’s zien dè’t fietspad nor de dijkskes is deurgetrokke! Ès ge van de Bluumkesbrug af umblig doet èn ge gòt twee kirres rèchs, reijde zoo vort nor de dijkskes! Prachtig, zónnen dursteek vur de fietsers! Èn wè ister veul veraanderd mi dè neij knaal, de brug op Beuzing èn de overstroomplakke rond de Ao!’ Mar ze din of ze men nie hurde. Mar dè ha’k toch mar mooi gemèld, von ik zèlf. Benijd hoe de ons de kommenden ted zal reageere. Ze is ’n bietje afkantig èn ik ben d’r niks gerust op…. Zó ze dan toch nog mi die rotgriep te make kreijge die hier overal heerst? Bé ons in de buurt zen al slachtoffers zat èn wè men opvelt, is dè’t vurral vrouwvolk is dètter mi òngemakt is.
Bekant alle durskes ùit ons buurt èn in ons femilie hebben ’t te pakke gehad. Ammòl van die snotterende mèiskes, och èrrem.

geschreven door: Klaas van Bètte

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard