Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Klaas van Bètte 2014 (Cor Swanenberg)

Sjem

week 33 -2014

CorSkl2"Jam, jam," zuchtte ons Bèt toen ze de vijftiende pot prùimesjem op d'n òrricht pruufde. Ze is 'n snoepkont èn haauwt wèl van zón èigegemakt grèij. De ons hi al tientalle potte staon mi bizzumme- èn kroeselsjem èn nou mi de prùime is ze vort hòst tèine vur heur gevuul.

Ès ik 'r zoo over naodenk, is 't eigelek mar arig gesteld mi de sjem. Wij hurde vruger de verschrikkelekste dinger over de sjemfabrieke die alles ùit de fruitkiste de glaoze potten indrèijde. Of d'r nou spinne, slèkke of maos tusse zate... 't Zal wèl gruwelek overdreeve zen, denke wèllie aachteraf èn 't zal ok wèl verbeeterd zen dur de warekeuringsdienst, mar sjem hi hier noit ginne goeie klank gekreege. "Daor hen ze meer sjam ès ham," zin Tien spottend over de neijkommers in de wijk wor zèllie wone, Ant hagget over de 'sjambuurt' èn dè was zeeker gin ònbeveeling. Kik, Tien èn Ant hen noit gin Engels gehad èn zegge dùrrum gin sjem mar sjam.

Mar vur ons beteekent èigegemakte sjem bekant 't beste wè d'r ùit onzen hof in 'n pùtje kùmt. D'r is veul suiker mee ingegaon ok, mar 't blef gezond spul. Onze kèlder èn ons koelkaast stòn vur 'n jaor vol. We hen misschien wèl 'n pùtje over vur Tiene um de fietskritiek goewd te make. Ik heb de vruchte vur de porte van de hel weggehòld. D'r ware zó veul kapers op de kust! Van de zèldzamen ikhorre kon ik 't wèl veele, mar al die vliegende dieve! De boevebrigade beston in 't begin vurral ùit malders, lijsters, morkolve, kaauwe èn kóldùive, mar de lesten ted zen 't vurral wespe geweest. Ze zegge dè d'r dees jaor nie veul zen, mar b'ons zitte d'r toch wir zat! Ik heb nog wèl unne nest in ons fietsehok èn ik twijfel d'r over, wè'k 'r mi zal ònvange? Wespe rùime vliegen op, mar ze gòn daornao ok volop òn 't fruit. Ik ben teege vergif. Van d'n andere kant is 't zoo dè ons Bèt ès de dood is vur wespe... Èn nou is d'r bé de fruitroof nog iets bégekomme dè'k nog nie wies; meeze gòn òn ons frambooze èn prùime! We wiessen al dè ze ons peere gèire verniele dur ze boven 't stilleke in te pikke, mar dè ze ok die aander vruchte ammòl ònpikke...!

Hoe dan ok; wij hen hier unne kèlder vol zutighèid vur hil de winter. We hen eigelek te veul, mar de ons hamstert mar deur. Ik denk dè ze mènt dè't wir orlog wordt èn dè's nog hillemòl nie zó gèk gedocht mi al die verschrikkeleke dinger in de wirreld. Oekraïene, Gaza, Soedan...

Toen we ons èige produksie mi gepaaste trots meename nor ons Mrietje, reageerde die nie zó enthousiast ès we verwaacht han. "Nee, de jong han liever 'confiture' van de Hero," zin ze gerdomme. "Oo, is onze sjem te min," siste ons Bèt èn ze ha gelijk, mar ik wógget susse. "Wij hen zó veul verschillende lèkker sorte sjem in onze kèlder dè'k 'r al over gedocht heb of we nie mi unne neije mèrknaam op de mèrt zón moete komme mi ons milieuvriendelek produkt dè gegarandeerd vreij is van konzerveermiddele èn kleurstoffe. Wij zón mi onzen duurzame botteramsmeer wèl 's unne steevige konkurrènt van Flipke van Tiel kunne worre mi 'Bètje van Ballekum', mar ons vrouw wil al dieje rompslomp nie, zi ze. Zund zat." Ons dochter keek ons ongeleuvig òn. Ik zaat over 'marketing' te denke, mar ik dùrf dè Engels woord in de umgeeving van ons vrouw of ons vriende nie te gebrùike, want dan kreijg ik gegarandeerd de vol laog.

Een van ons prùimebeum heeget nie kunne haauwe èn d'r zen zwaor takke gebroke. Ik ha dùrrum al veul van d'n boom afgezaagd èn daor ha'k wèl unne kreuge prùimen afgehòld. Ik heb 'r mi rond ligge vente in de buurt. Ik heb ze gratis vur niks òngebòje, mar de miste minsen hier moeten ons prùime nie. Wè wone wij toch vort in 'n verwende wirreld, wánne! Misschien is't mar goewd dè ze de vogels èn de wespe nog wèl gèire hen...

Ik ha Ante ok 'n schón vol tas òngebòje, mar ze hoefde ze nie. Witte wè ze zin, die drùif!? "Nee, ik heb al een prùim èn daor he'k 't zat òn!" Ja, daor zakt oew boks toch vanaf, wánne.

We ware te zondag mi vierre nor Mieke Vingerhoeds gedrùld... Ze han kaoi weer beloofd, mar wij dinne gewoon wè we afgesproke han èn we hen unnen prachtigen dag gehad! 't Danse waar binne, mar wij bleeve buiten op 't terras, want ons geuget nie um 't danse mar um 't blieke.

Prachtig um te zien hoe aauw minse nog volop hónning òn d'r kont hebbe. Daor ontstaon ècht neij rillasies! Sommigte aauw opgevèrfde vrouwemundjes dinne men wèl wè òn sjem denke...

geschreven door: Klaas van Bètte

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - dinsdag 27 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard