Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Klaas van Bètte 2014 (Cor Swanenberg)

Alles goed?

week 40 -2014

CorSkl2We han 't 'r hier pas over dè minse somteds zó kunne gòn zitte lamenteere ès ge bé de ontmoeting teegen hullie zegt: "Alles goed?" 't Is dan ècht nie de bedoeling dè ge hil oew litanie òn mankemente op gòt noeme. Ik krimp al vort in mekare ès iemes antwoordt: "Nou nee, ik heb nogal wè meegemakt de lesten ted." Èn dan kùmt 'r me toch unnen bak ellènde vur d'n dag wor de hond gin brood af lusse èn wèllie eigelek ok nie. Dan wor 't luistere in lijdzaamheid. 'Alles goed' dè is ok wèl èrg veul vur ons, mar wij meugen ie klage. Dè 'alles goed?' vreugt nie ècht um 'n antwoord. Teminste dè mèine wij; 't is nèt zóiets ès 't Engels 'How do you do?' Dè zegge de Engelse ès ze mekare 'n haand geeve èn ès d'r al 'n reaksie op volgt, dan is dè ok wir: 'How do you do?' Tien vond dè mar 'n stom gedoe, zin ie, mar hij hi wèinig verstand van etikette of hoffelekhèid, wánne. "Eigelek moete dus ok 'Alles goed?' zegge ès ze oe die vraog stelle," konkludeerde Ant èn daormi ha ze't alwir veul beeter begreepen ès d're mins..

We hen wè strubbelinge gehad de leste weeke. We han ons stukskes vur De Brug gemakt èn durgestuurd, mar ze kwame nie in ons midweekblad. Daor bleeken aachteraf zieke te zen èn d'r vervangers ware kénnelek nie goewd op de hogte. Verveelend wèl, want nou kwaamp onze reklame vur 't koppere fst van de Hooge Noot hier in d'n Hèrd 'n week te laot... Ok bende nou ès leezer bekant alle trubbels mi ons Ammirrikaanse familie mis geloope. Ja, Dutch, de neef van ons Bèt ùit Atlanta, hi hier de leste virtien daag de kust onveilig gemakt, same mi z'n Sue. Ze ware wèl verguld mi al de herdénkinge van de bevrijding! Ze hen d'r èige vergapt òn de verslage van d'n fisttocht van de 'liberators' èn ze zen nor d'Eerd èn Vèghel geweest um de aauw 'onderdeele' van Market Garden trug te zien. Ik weet nie hoeveul foto's ze gemakt hen van de paratroopers èn de gevèchswages! In alle geval waar 't wèl zoo dè ze 't prachtig vonde dè de Neederlanders nog zó dankbaar zen òn Ammirrika... Ze mèine dè wij dè alle jorre zoo doen. Dè dees iets spissjaals ware vanweeges de 70e keer, hen wij mar nie vermèld.

Tien èn Ant hen d'r èige vurtrèffelek gedrage, dè moet gezeed. 't Engels van Tiene waar wir nie te prùime, mar daorum hen we misschien wèl ekstra schik gehad. Diejen Driek hagget hier òn toffel over 'cold Ufo' èn daormi bedoelde de gaperd 'kaauw schottel'. Ja, hij hi nou immòl nie meer verstand... Hij zin wir dè Ant de roem ope moes amke, toen ie 't raom bedoelde. Mar Ant hi wèl veul Engels bégeleerd! "Ja, ons vrouw praot vort zó vlot Engels; dè moet ze wèl van men overgenomme hebbe," zin d'n onneuzele klippel. Wij ware grif bleij dè ons vrienden ùit Vorstenbosch zóveul vur de Yankees dinne, want 't is ammòl mooi èn wèl, mar ge wordt wèl muug van't geslèip mi dè lozjeerend volk. Mar 't moet ok gezeed dè ons Ammirrikane goei gaste zen die veul humor èn vrolekhèid meebrenge èn dè's alt mooi meegenomme.

De gaste ware zó gelukkig mi 't weer hier! Wè hen we unne schónne septèmber gehad, wánne. We hen mi hullie wir alle kanten op kunne fietse èn 't zunneke scheen volop. Toen wij op gehuurde fietse dur D'n Haag nor Scheeveninge drùlde mi ons buitelanders op sleeptaauw, vertelde ze dè't bé hullie de leste weeke zó godsgloeiend heet waar geweest dè ze d'r nie goewd van wiere. Wèl 38 tot 40 grade! Ja, dè vond ons Bèt nogal veul van 't goei. "Ik zweet m'n èige hier bé 25 grade al kapot," bekénde ze "èn ik dreijf bove de dèrtig al mee ùit m'n kesjèt." Dè vond ik wèl informasie genog èn schakelde gaauw over op iets anders. "Luste gullie goeien herring?" vroeg ik nor de bekénde weg. "Hier hen ze d'n beste van hil 't laand èn ge kregt 'r zes vur 'n tientje." Daor vuulde alleman wèl vur. "Zund, dè ze hier gin Bosse bolle hebbe," zuchtte Dutch. Ja, op gebied van smaak hoefde bé hum gin hogstandjes te verwaachte; hij it mi gemak 'nen herring, unne sjekladenbol èn unnen bùil sèp aachtermekaren op. Hij is d'r de léste jorren ok nie dunder op geworre, moe'k zegge.

Mar 't is 't USA-stel wir zó goewd bevalle dè ze vur ze weggongen alwir zate te planne vur de volgende komst. "Misschien gòn we hier 'n huis hure vur 'n jaor; unnen toerist-sabattical," riep Dutch bé't afscheid. "Nou, 'n jaor is wèl èrg lang," docht ik, "mar vur ons ikkonomie is't noit slècht." "How do you do!" zin Tien, toen ze hier weggonge... D'n Tinus. "Houdoe," zin Dutch.

geschreven door: Klaas van Bètte

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard