Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Klaas van Bètte 2014 (Cor Swanenberg)

Boomen over beum

week 39 -2014

CorSkl2Tien hi 'ne klèinen hof èn zoowès zó dik stòn d'r dan op d'n duur te veul èn te hard groeiende dinger op 'n te klèin oppervlak. Twee esdórres zen daor zó hard gegaon dè d'r bé hullie niks mer onder groeit èn dùrrum moesse die wijke. Mar dè's nie zó simpel... Tien ha 'n bedrijf gebèld. De zaak wier bekeeke èn begrót. 't Zó nie goeiekoop worre. Beum die op 1 meeter 30 nie dikker zen ès inne meeter meuge zoo um, mar nou waar een van die beum te dik èn daor dùrfde gin man òn zonder kapvergunning. Tien ha nog wèl gevraogd òn zunnen boom um z'nen buik 'n bietje in te haauwe bé 't meete. Dè duu-t-ie èiges ok alt, mar nee, d'n boom waar ècht wèl 'n dikke twentig cèntimeeter te dik. Tien dus nor 't gemintehuis. Hij kreeg unnen bèrg vèlle mee, die-t-ie in moes vulle. Hij moes 't kadasternummer, 'n luchtfoto èn 'n foto vanaf de grond ònleevere. 'n Luchtfoto!? Zó d'r oit iemes over Vorstenbosch vliege? Tien docht òn vliegtuige èn drones, mar hij hi gin spissjaal konneksies mi Volkel... Misschien kos Ant vanùit unnen ballon 'n fotooke schiete... Nee, die luchtfoto moesse ze bé de geminte toch mar op d'ren buik schreijve, docht Tien strant. Mar de medam van de geminte riep streng: "Ga naar Google Earth en haal de foto van internet, printen en meesturen," Dè bevèl van hóggerhaand waar duidelek zat. Tien ha natuurlek nog noit van Google Earth geheurd èn zin dè ze zóiets in Vorstenbosch wèl nie zón hebbe èn al die digitaal dinger kos ie ok hillemòl nie. Allee, de medam zógget dan vur deeze keer wèl vur hum doen, zin ze ùiteindelek. Alles moes wèl in drievoud worren opgestuurd èn ok moes Tien 'n èigen exemplaar haauwe. Same dus 4 kirre 19 pagina's = 76 vèlle papier! (Hoeveul van die vèlle zón d'r eigelek ùit hulliejen esdórre gemakt kunne worre?) Mi d'n hillen ingevulde mikmak din Tien twee mònd geleeje trug nor 't gemintehuis èn vroeg um 'n ontvangstbevestiging, want ge wiest mar noit. Mi veul moeite kreege ze 't kopieermasien òn de praot èn Tien kreeg z'n briefke mee. Toen de zaak zó wijd afgehandeld waar, docht ie ok alles vur mekare te hebbe èn òn de gang te kunne... Mar nee, ès alles goewd gonk, zóttie over 'n por mònd pas ùitsluitsel kreijge èn dan zó d'r daornao misschien gekapt kunne worre. Uurst moes de zaak in 't huis òn huisblad gepubliceerd worre èn moes de buurt de kans kreijgen um te prottesteere... Tien hagget gevuul dè-t-ie in 'n Kafkaverhaal terèchte waar gekomme. Mar 'n por weeke lótter wier d'r dur de geminte gebèld. Of hij misschien oit 'n kapvergunning òngevraogd ha. Ja, dè waar zoo, zin Tien. D'r kwaamp 'n klètsverhaal los over de bizunder boomwèirde van de esdórres. 't Ware sfeerbeum die nog wèl 'n behoorleke leevesverwachting han. D'r waar in 't geval van Tiene wèl gin herplantplicht, mar de geminte zó gèire unne neijen boom pote in 't plantsoentje dè neeve hulliejen hof laag. Of Tien dan de koste daorvan, 250 euro, mar efkes wó betaole..! Daor schoot Tien toch ùit z'ne slof èn vroeg of ze misschien gèk ware geworre. "Gullie kunt gelijk d'n boom in" ha-t-ie gegreenze. 't Waar stil geworren òn d'n andere kant. Nou, dan zó d'r iemes ter plòtse komme keijke. Dè gebeurde èn 'n week lòtter kreeg Tien warèmpel de vergunning thuis. D'r wier nie mer gepròt over herplant of niks, want de beum stonne gewoon te kort bé 't huis. Trouws Tien moes nog wèl € 25 òn leegeskoste betaole.

Vurrige week zen de beum gevalle. Over de reekening hi-t-ie ons niks verteld, mar daor zulle zeeker unnen hoop euro's mi gemoeid zen. Hij vroeg z'n èigen af wè d'r nou wijer mi de umgedaon beum zó gebeure. Denkelek make ze daor kompost èn spaonplaot van, ha d'n boomerooier gezeed, mar volges Tiene vliege d'r nou al hekse rond op de bessemsteele die ùit hullie beum gemakt zen... "Haauwt ùllie vrouw mar 'n por daag binne," zin ie streijlek, "ons Ant hi ok al daag huisarrèst." "Gé dùrft nogal," riep ik trug èn zaag de weijs heel lillek keijke.

Èn over beum gesproke: ik doe dalek hier de beum nie mer in, want bé de lesten appelpluk is ons leer gebroke èn ik heb vergimmes veul geluk gehad dè'k 't 'r zonder ongelukken afgebrocht heb.

Denkelek kùmt Tien hier ok nie mer mee klimme, want hij hi nog meer laast van hogtevrees ès ik èiges. Volges Ante wordt ie al kwèllek ès ie over de rand van z'n burd kekt...

geschreven door: Klaas van Bètte

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard