Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

239. Belangrijke weg - Jan de la Barlaan

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 239LBDe oostelijke gevelwand (oneven nummers) van de Jan de La Barlaan. Anno 1985. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0061661

De Jan de la Barlaan is genoemd naar Johannes de Labaer (ook wel Jan de la Barre), in 1603 geboren in ’s-Hertogenbosch. Op jonge leeftijd naar Antwerpen vertrokken, waar hij in 1625 het burgerrecht kreeg. Hij was daar werkzaam als glasschilder en kopergraveur, hij trad toe tot het Sint-Lucasgilde (opgericht 1382). Kunstschilders, glazeniers, beeldhouwers, graveurs, plateelbakkers, boekdrukkers en kunsthandelaren konden lid worden van dit gilde. Leden werden vanaf 1453 ingeschreven in ledenlijsten, de zogenaamde Liggeren. Jan de la Bar heeft glasramen ontworpen voor de Sint-Jacobskerk in Antwerpen en de Sint-Goedelekerk in Brussel, die nog steeds te bewonderen zijn. Hij overleed in 1658 te Antwerpen. In de interne structuur van het stratenplan van De Muntel, vormt de Jan de la Barlaan met de Jan Schöfferlaan een noord-zuidverbinding. De straten worden met elkaar verbonden via de over de stadsrivier de Aa liggende Rückertbrug (1921). Deze brug is genoemd naar ir. J.H.E. Rückert, de toenmalige directeur van gemeentewerken. Deze brug werd gebouwd om de oude binnenstad met de nieuwe wijk De Muntel te verbinden en deze te ontsluiten. De nieuwe oeververbinding was bestemd voor alle soorten verkeer. Opvallend zijn het siersmeedwerk tussen de pilasters en de vier gereconstrueerde, smeedijzeren lantaarnpalen, die weer op de met graniet afgedekte pilasters staan. De Rückertbrug is vanwege gaafheid en vrij zeldzame verschijningsvorm sinds 2001 een rijksmonument. De Jan de la Barlaan vormt tegenwoordig een belangrijke toevoerweg voor verkeersgebruikers vanuit noordelijke richting. Niet alleen meer vanuit De Muntel, maar ook voor bewoners van De Vliert, Noord en Maaspoort.


© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 3 april 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard