Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

232. Dirk de Busschieter - Busschietersstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 232LBDe De Busschietersstraat gezien in de richting van de Willem Mariastraat. Anno 1966. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0021268

De in het westelijk deel van De Muntel gelegen Busschietersstraat is vernoemd naar hopman Dirk de Busschieter. Een hopman (meervoud: hopmannen of hoplieden) was vroeger de rang van een militair die aan het hoofd stond van een vendel (meervoud: vendels of vendelen) of compagnie. Deze officier is te vergelijken met een huidige kapitein bij de landmacht. In de 16e en 17e eeuw waren compagnieën de basiseenheid die werden samengevoegd tot gevechtseenheden. Elke compagnie, bestaande uit 100 tot 150 manschappen, droeg een eigen vaandel en werd daarom ook wel ‘vendel’ genoemd. Een ‘bus’ is de benaming van de eerste, primitieve vuurwapens. Zowel de handwapens als het grotere geschut werden als ‘bus’ aangeduid. De ontwikkeling van die eerste handwapens (‘handbus’) liep volkomen parallel aan die van het vroegste geschut. Dit verklaart ook de benaming ‘handkanon’, die vaak voor deze handvuurwapens werd gebruikt. Een naam die nog duidelijker dan ‘handbus’ de verwantschap met geschut aangeeft. Een militair die een bus bediende, was een busschieter. Op jonge leeftijd beschikte Dirk over een grote buskennis en werd door zijn legeroverste aangesteld als Stadsbusschieter. Bij de belegering van ‘s-Hertogenbosch in 1629 was het graaf Willem van Nassau die de eerste schoten op de stad liet lossen. Deze veldoverste van Frederik Hendrik had de taak om de Orthenpoort te veroveren. Vanuit de belegerde vesting werd de daar aanwezige Koedijk doorgestoken. De onderwaterzetting plaatste de aanvallers voor grote problemen; de aanval moest na enkele dagen zelfs worden gestopt. Degene die de dijk had doorgestoken, was Dirk de Busschieter.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 3 april 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard