Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

230. Stratenplan De Muntel

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 230LBEen luchtopname van De Muntel. Anno 1994. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0071543

De interne hoofdstructuur van het stratenplan van de tweede uitbreidingswijk De Muntel bestaat uit twee op elkaar staande hoofdwegen. Een noord-zuid as (bestaande uit de Jan de la Barlaan en Jan Schöfferlaan) en een oost-west as (Van Noremborghstraat en Geert van Woustraat). Deze vier bredere straten droegen, mede door de aangeplante bomen, een wat deftig karakter. Als hoofdwegen verdelen ze De Muntel in vier wijken van ongeveer gelijke grootte. Op het punt waar ze elkaar kruisen, ontstaat een plein dat het hart van de wijk vormt. Daar komen grote, openbare gebouwen, de Antonius van Paduakerk met pastorie (inmiddels afgebroken) en de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht (nu Muntelcarré). Dit centraal gelegen plein krijgt in 1921 de naam Duhamelplein, genoemd naar een van de bouwmeesters van de Sint-Jan, Allaert Duhamel. In 1945 wordt het plein omgedoopt in Kapelaan Koopmansplein. Het stratenpatroon van De Muntel bleef vrijwel onveranderd, er is nog nauwelijks afbraak. De wijk gold voor die tijd als uniek: een aparte woningbouw, flinke pleinen (Gheert van Calcarplein, Taxandriaplein, Muntelplein en Duhamelplein) gaven allure en ook de infrastructuur was bijzonder. Op 28 februari 1920 debatteerde de Bossche gemeenteraad over door een straatnamencommissie voorgestelde straatnamen. Het was zeker geen hamerstuk, er werden felle discussies gevoerd. Nederland was in die tijd verzuild naar kerkelijke denominatie en Den Bosch vormde daar geen uitzondering op. Voorbeelden van straatnamen die het niet hebben gehaald zijn: Patrimoniumstraat, Mgr. Prinsenplein, Broederhulpstraat, Hester van Griensvenstraat, Achter het Lyceum, Pleinstraat, Badhuisstraat, Sportweg, Schaepmanstraat, Domela Nieuwenhuisstraat, Kuyperstraat.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 3 april 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard