Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

218. Oude poldernaam - Maijweg

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 218LBDe Mayweg opgebroken wegens rioleringswerkzaamheden. Anno 1987. Foto: Afdeling Erfgoed, nr. 0072769

De Maijweg ligt aan de oostzijde van de spoorweg en wordt aan de noordzijde begrensd door het station en aan de zuidzijde door de Lekkerbeetjesstraat. Ten westen van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch was een laaggelegen, drassig gebied ‘het Bossche Veld’, later de polders van Boschveld en Maij genoemd. De straatnaam Maijweg verwijst hiernaar. De Maij is de eerste polder achter de PNEM (nu Essent). Het terrein bestond gedeeltelijk uit moerasgronden en in de zomermaanden uit bruikbare weidegrond. In de middeleeuwse periode werd ‘s-Hertogenbosch vanuit de Vughterpoort naar het westen, richting Cromvoirt, ontsloten door een verbindingsweg via enkele nederzettingen. Op de kruising van deze weg met de route van Vlijmen naar Reut ontstond de kern Deuteren. Tussen 1880 en 1890 werden de spoorlijnen aangelegd tussen Tilburg en Den Bosch en de voormalige, enkelsporige lijn ’s-Hertogenbosch – Lage Zwaluw, het Halve Zolenlijntje, dwars door het moerasgebied De Moerputten. Aan de Maijweg werden eind 19e eeuw huizen gebouwd voor de ‘gegoede arbeidersklasse’, met elementen uit neorenaissance en chaletstijl. Er zijn ook woningen in een gesloten woonblok voor militairen gerealiseerd in 1900-1901. Het bouwblok bevat tweelaags woonhuizen, waarin de benedenwoningen bestemd waren voor onderofficieren en de bovenwoningen voor soldaten en korporaals. De bijnaam voor dit wooncomplex was De Vergulde Armoe. De woningen aan de Maijweg staan direct langs het spoor. Prorail wil – ter vermindering van geluidhinder – een geluidsscherm van vijf meter hoog plaatsen over een lengte van 225 meter. Bewoners van de Maijweg hebben hier bezwaar tegen aangetekend, omdat zij dan hun uitzicht op het spooremplacement en de treinen kwijt zouden raken.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 3 april 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard