Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

209. Twee koninginnen - Koninginnenlaan

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 209LBDe toentertijd parkachtige aanblik van de Koninginnenlaan. Anno 1900. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0008142

Volgens het Groene Boekje schrijf je samenstellingen van straatnamen met daarin ‘koningin’ met tussenletter –e: Koninginneweg, Koninginnestraat. ’s-Hertogenbosch heeft echter sinds 27 januari 1897 een Koninginnenlaan, met tussenletters –en dus. De reden van deze straatnaamgeving is gelegen in het bezoek dat twee koninginnen in 1895 aan de stad brachten. Op 23 november 1890 overleed koning Willem III en werd de 10-jarige prinses Wilhelmina koningin. Wegens de minderjarigheid van Wilhelmina werd haar moeder koningin Emma tot regentes benoemd. Het Nederlandse volk zag Wilhelmina als ‘het koninginnetje’, en Emma als koningin-regentes.

Beide koninginnen kwamen op 15 mei 1895 rond 11.00 uur per stoomtrein op het Bossche station aan, terwijl er vanaf de Citadel 101 kanonschoten ter saluut weerklonken. Er volgde een tocht per open koets naar de stad, waarbij direct de feestelijke toegangspoort aan de Stationsweg bewonderd kon worden. Andere grote erepoorten waren opgesteld aan het Hinthamereinde, de Visstraat en Vughterpoort. Er volgden een bezoek aan het Groot Ziekengasthuis en een audiëntie in het Gouvernement. ’s Middags werden de Sint-Jan en het Zwanenbroedershuis bezocht. Rond 22.30 uur vertrok men per trein naar Nijmegen, waar de nacht werd doorgebracht. ’s Anderendaags was het hoge gezelschap weer terug. Vooral de omgeving werd bekeken, met onder meer een bezoek aan het Instituut voor Doofstommen in Sint-Michielsgestel en aan Huize Vught. ’s Avonds reed men langs de illuminatie (sierverlichting) en bij het station werd een groots vuurwerk afgestoken. Tijdens het bezoek deelde Emma diverse ridderordes uit, de Bossche armen kregen gezamenlijk een gift van 1.200 gulden.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 3 april 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard