Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

206. Bijna een slachthuis - Sint Lucasstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 206LBDe Sint Lucasstraat gezien in de richting van de Van Heurnstraat. Anno 2011. Foto: Ed Hupkens.

De Sint Lucasstraat is gelegen tussen de Boschveldweg en de Van Heurnstraat. De straatnaam verwijst naar Lucas, een van de vier evangelisten die de boodschap van Jezus Christus op schrift hebben gesteld in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Volgens de traditie is Lucas tevens de schrijver van het Bijbelboek Handelingen. Vanwege het feit dat Lucas arts was, wordt hij gezien als patroonheilige van de artsen. Ook werden ziekenhuizen regelmatig naar hem vernoemd. Sint Lucas is ook schutspatroon van de (kunst)schilders en beeldensnijders. In ’s-Hertogenbosch hadden in 1546 zes ambachten – schilders, beeldensnijders, stoffeerders, glazeniers, borduurmakers en legwerkers – zich verenigd tot het ambachtsgilde van de schilders. Het gilde had Sint Lucas als beschermheilige. Vrijwel alle belangrijke zaken van de corporatie werden genomen op of rond 18 oktober, diens naamdag. In de Sint–Jan had het Schildersgilde een eigen altaar, gelegen onder het voormalige oksaal aan de noordzijde.

De huizen aan de Sint Lucasstraat zijn later gebouwd dan die van de andere vier Sintstraten. De grond waarop nu de huizen van de Sint Lucasstraat staan, was in eerste instantie bedoeld voor de bouw van het gemeentelijk abattoir. In een later stadium zag de gemeenteraad er toch van af. De architect Hammecher kreeg het verzoek een ontwerp te maken voor vijfentwintig beneden- en evenzovele bovenwoningen. Het moesten praktische en degelijke arbeiderswoningen worden. Aannemer De Koning uit Boxtel kreeg de opdracht de huizen te bouwen. In 1913 werden de woningen opgeleverd, met het aanbrengen van een gedenksteen in de Sint Lucasstraat.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - maandag 6 juli 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard