Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

021. Clarastraat

Auteur: Jan Cadee - Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 021LB
De Clarastraat vanuit de Papenhulst, links vooraan het Vondelingenhuis. Anno 1963. Foto: Stadsarchief, nr. 0035922

Evenals de Choorstraat heette de Clarastraat in het begin van de 14e eeuw Papenhulst. Op 28 augustus 1335 werd bij testament van Willem van den Bossche – heer van Erp – bepaald, dat zijn woning aan de Hinthamerstraat, ter hoogte van de Geerlingse Brug, werd geschonken aan de orde van de H. Clara. Tevens werd nog een jaargeld voor hun onderhoud toegevoegd. Pas in 1359 kwamen de eerste clarissen vanuit Keulen naar ’s-Hertogenbosch en namen hun intrek in het pand (Het Kasteel genaamd) met bijbehorend terrein. Het domein liep van de Hinthamerstraat tot in de Papenhulst en van de Clarastraat tot aan de Binnendieze (de clarissen kregen het visrecht op dit stuk water). Op het gebied werd een kerk gebouwd, dat ter hoogte van de Choorstraat kwam te staan. Via een poort in de Clarastraat had men toegang tot het terrein met zijn tuinen, boomgaard, zelfs een rosmolen en de woning van ‘de rentmeester des convents ende Goidthuys van Santa Clara’ (door de vele schenkingen, die de ‘Rijke Clarissen’ kregen, hadden zij een rentmeester nodig). Later werd nog een eigen bierbrouwerij in gebruik genomen, zodat zij ook konden ‘genieten’ van deze algemene volksdrank. In 1629, na de inname van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, woonden nog 30 nonnen in het klooster. Omdat geen novices meer mochten worden aangenomen, was het klooster gedoemd te verdwijnen. Een gedeelte van de middeleeuwse tuinmuur is nog te zien op parkeerterrein achter het huis Hinthamerstraat 141. In 1870 vestigden de theresianen zich op een gedeelte van het terrein.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - dinsdag 4 augustus 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard