Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2019

368. Leider met vaderlandsliefde - Willem Hubertstraat

Dit is het laatste stukje in de rubriek Bossche straten en stegen. In overleg met de redactie van ’n Lutske Brabants start een nieuwe rubriek met als onderwerp Bossche monumentale panden. Het eerste stukje wordt op zondag 21 april 2019 gepubliceerd. Het is de bedoeling, dat iedere zondag een stukje wordt geplaatst.

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 368LBDe Willem Hubertstraat gezien in de richting van de Graafseweg. Anno 2014. Foto: Josephine Peren

De Willem Hubertstraat werd bij raadsbesluit van 28 februari 1921 vastgesteld. Op 1 november 2005 herzag het gemeentebestuur het besluit tot straatnaamgeving in Barten-Noord. Een en ander om te voorkomen dat bij een aantal woningen dat niet gesloopt was, nieuwe straatnamen en nieuwe huisnummers aan de orde zouden zijn. De naam Willem Hubertstraat, een bestaande straatnaam in het plangebied, werd gehandhaafd. De straat werd wel ingekort en ging lopen tussen de Graafseweg en de Van Boelenstraat (voormalige Lindenstraat). De straatnaam Willem Hubertstraat verwijst naar een van de Bosschenaren, die begin 1814 een rol hadden gespeeld bij de bevrijding van onze stad van de toenmalige Franse bezetters. Willem Hubert was net als zijn vader, de stadsarchitect Wilhelmus Hubert, een patriot. Deze patriotten stimuleerden op het einde van de 18e eeuw het politieke bewustzijn van onze landgenoten. Zij wilden politieke hervormingen doorvoeren. Nadat de Fransen in 1794 ons land waren binnengevallen, konden de patriotten veranderingen bewerkstelligen in het bestuursapparaat. Op 27 januari 1796 werd Willem Hubert gekozen voor de Nationale Vergadering, de eerste moderne, Nederlandse volksvertegenwoordiging (1 maart 1796 – 31 augustus 1797).

Waren de Fransen in 1794 welkom, zo’n twintig jaar later was dat compleet anders. Na de door Napoleon verloren Volkerenslag bij Leipzig (16-19 oktober 1813), werden de zich terugtrekkende Franse legers overal in Europa achtervolgd en weggejaagd. Ook in Nederland, op 5 december 1813 verschenen de eerste Pruisische verkenners, ondersteund door Kozakken, voor de Bossche vestingmuren. In de stad zelf was een groep burgers actief bezig tegen de Franse bezetters. De leider van deze ‘samenzweerders’ was Willem Hubert. Via boodschappers had Hubert contacten met Von Hobe, de Pruisische legeraanvoerder. Von Hobe was daardoor goed op de hoogte van wat er binnen de stad gebeurde en wat de sterkte van het Franse garnizoen was. In de nacht van 26 januari 1814 vielen de Pruisen aan, de Bossche samenzweerders hielpen hen vanuit de stad. Onder meer door het overmeesteren van de wachten bij Hinthamer- en Vughterpoort en het openen van de poorten. De Fransen trokken zich terug op de Citadel, maar capituleerden nog dezelfde middag. Voor zijn belangrijke rol in de bevrijding van ’s-Hertogenbosch werd Willem Hubert op 23 september 1814 de ‘Belooningsmedaille Voor Moed en Vaderlandsliefde’ toegekend. Hubert overleed op 3 april 1820 op zijn landgoed Langenhuizen te Rosmalen.

 

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard