Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2019

366. Een trouwe boodschapper - Westenburgerweg

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 366LBOp de achtergrond de Westenburgerweg. Op de voorgrond werkzaamheden bij de IJzeren Vrouw voor de opspuiting van De Vliert. Anno 1930. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0004813

De Westenburgerweg begint bij het Muntelbolwerk en eindigt bij de Van Grobbendonklaan. De naam Westenburgerweg werd op 28 februari 1921 per raadsbesluit ingesteld. Deze straatnaam verwijst naar Carel Westenburger. Hij was een van de Bosschenaren, die begin 1814 een rol hadden gespeeld bij de bevrijding van onze stad van de toenmalige Franse bezetters. Enkele keren was het Westenburger gelukt om de stad uit te sluipen om zich te melden bij de Pruisische troepen, die ’s-Hertogenbosch hadden omsingeld. Op 16 januari 1814 was het hem weer gelukt om met een andere boodschapper, Johannes Fack, een brief te bezorgen bij de commandant der Pruisische troepen, Von Hobe. In die brief vroeg de leider van de Bossche ‘samenzweerders’, Willem Hubert, wanneer de burgers een aanval van de Pruisen konden verwachten. Twee dagen later kwamen de twee boodschappers weer terug in de stad. Von Hobe antwoordde per schrijven dat hij bereidwillig was om snel met een offensief te kunnen en willen beginnen. Hij verzocht de aanvoerder der samenzweerders naar hem toe te komen, teneinde Von Hobe alle nodige inlichtingen te geven om samen een aanvalsplan te regelen. Willem Hubert wilde direct afreizen, maar de overige samenzweerders vonden dat geen goed plan: tijdens de Pruisische aanval was hij beter op zijn plaats binnen de stadsmuren. Voorgesteld werd alle gevraagde inlichtingen met een daarop berustend aanvalsplan op schrift te stellen en die bij Von Hobe te bezorgen. Op zondagavond 23 januari 1814 nam Carel Westenburger afscheid van vrouw en kinderen, vrienden en ‘zaamverbondenen’. Daags daarna werd door de belegeraars het teken gegeven, dat alle plannen waren goedgekeurd. In de nacht van 26 januari 1814 om 4.00 uur werd de aanval ingezet. Nog dezelfde middag waren de Franse bezetters de stad uitgejaagd. Bij Koninklijk Besluit van 23 september 1814 kregen 42 Bosschenaren voor hun hulp bij het verdrijven van de Franse troepen de ‘Belooningsmedaille Voor Moed en Vaderlandsliefde’. Willem Hubert en Carel Westenburger hoorden daarbij. De penning is een ronde, zilveren medaille met een middellijn van 40 mm. De voorzijde vertoont het opschrift “VOOR / MOED / EN / VADERLANDSLIEFDE”. De keerzijde heeft de tekst: “SHERTOGENBOSCH / 26 JAN 1814”, waarboven ingegraveerd de naam van de decorandus. De eerste gouverneur van de nieuwe provincie Noord-Brabant, Karel Gerard Hultman, deelde de medailles uit...

 

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard