Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2019

364. Franse bezetters verjaagd - Von Hobestraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 364LBDe Von Hobestraat gezien in de richting van de Westenburgerweg en de IJzeren Vrouw. Anno 2014. Foto: Josephine Peren

De Von Hobestraat begint bij de Graafseweg en eindigt bij de Westenburgerweg. De naam Von Hobestraat werd op 28 februari 1921 per raadsbesluit vastgesteld. De straatnaam verwijst naar Karl von Hobe (1765 – 1822), een Pruisische officier die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het beleg en de inname van Den Bosch in 1814. In heel Midden-Europa vonden tussen 1813 en 1815 verscheidene grote en kleinere veldslagen plaats tussen het Frankrijk van Napoleon en een bondgenootschap van enkele landen en vorstendommen, waaronder Pruisen, Oostenrijk, Rusland, Zweden en Engeland. Als beroepsofficier bij de cavalerie heeft Von Hobe aan enkele van die zogenaamde Vrijheidsoorlogen deelgenomen, onder andere aan de Volkerenslag bij Leipzig (16-19 oktober 1813). Bij deze strijd waren meer dan 600.000 soldaten betrokken en was daarmee de grootste veldslag in Europa vóór de Eerste Wereldoorlog. Na de door de coalitielegers gewonnen strijd, werden de terugtrekkende Franse legers overal in Europa achtervervolgd en verjaagd, ook in Nederland. Op 5 december 1813 verschenen voor de Bossche vestingmuren de eerste Pruisische verkenners. In het Bossche buitengebied kwam het tot korte, maar hevige gevechten tussen Franse verdedigers en Pruisische aanvallers. Op 9 december 1813 liet de Franse vestingcommandant Moulé de la Raitrie geschut plaatsen aan de Vughter- en Hinthamerpoort. De zogeheten Roode Brug bij Fort Isabella, gelegen in de straatweg tussen Den Bosch en Vught, werd afgebroken. De troepenmacht die vanaf medio december 1813 de stad Den Bosch begon te omsingelen, stond onder leiding van de brigadegeneraal Von Hobe. Op 26 januari 2014 lanceerden Pruisische troepen, ondersteund door een eskadron Donsche Kozakken, om 04.00 uur een grote aanval op ’s-Hertogenbosch. Geholpen door Bossche burgers en Vughtenaren werden de wachten aan de Hinthamer- en Vughterpoort overmeesterd en de poorten werden geopend. Door deze hulp van de burgers konden de Pruisische troepen snel oprukken. Zij hoefden pas in actie te komen, toen zij de stad binnendrongen. Na enkele schermutselingen konden ze de stad reeds na korte tijd innemen. Het Franse garnizoen trok zich terug op de Citadel, maar capituleerde nog dezelfde middag. Aan officieren en veteranen werd vrije uittocht verleend, het overige deel van de bezettingstroepen werd echter krijgsgevangen gemaakt. Voor beleg en inname van ’s-Hertogenbosch werd Von Hobe benoemd tot ridder in de Orde Pour le Mérite met Eikenloof, de hoogste Pruisische onderscheiding voor betoonde dapperheid.

 

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard