Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2019

363. Moed en vaderlandsliefde - Van Hoftenstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 363LBPoort aan de oostzijde van de Graafseweg met toegang naar de Van Hoftenstraat. Anno 1924. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0032444

De Van Hoftenstraat in de wijk Hinthamerpoort (Barten-Noord) begint bij de Graafseweg en eindigt bij de Westenburgerweg. De naam Van Hoftenstraat verwijst naar Adrianus van Hoften. Hij was een van de Bosschenaren, die begin 1814 een rol hadden gespeeld bij de bevrijding van onze stad van de toenmalige Franse bezetters. Met een bijl had Van Hoften de touwen van de valbrug van de toenmalige toegangspoort van de stad, de Hinthamerpoort, doorgehakt. De Pruisische troepen, die eind januari 1814 ’s-Hertogenbosch hadden omsingeld, konden daardoor de stad aan de noordoostkant binnentrekken. Aan de zuidkant had de Vughtse veldwachter en vroegere zoutsmokkelaar Jan van Boelen de Pruisische troepen de stad weten binnen te smokkelen. De Franse troepen werden teruggedrongen, zochten hun toevlucht nog op de Citadel, maar werden diezelfde dag via Orthen voorgoed verjaagd. In de wijk Hinthamerpoort zijn meer straten vernoemd naar personen die allen van betekenis zijn geweest bij het beleg en ontzet op 26 januari 1814 van ’s-Hertogenbosch. De Pruisische legeraanvoerders Von Hobe en Von Rheinhaben waren door contacten met Adrianus van Hoften, Carel Westenburger en Willem Hubert goed op de hoogte van wat er zich in de stad afspeelde. Deze drie Bosschenaren kregen in 1814 voor hun daden de ‘Belooningsmedaille Voor Moed en Vaderlandsliefde’ toegekend.

Adrianus van Hoften was in die periode marktschipper op het traject ’s-Hertogenbosch-Nijmegen. Op 17 november 1837 gebeurde er een ernstig ongeluk op de Dieze, vlakbij Engelen. Het ging om de marktschuit van Bokhoven op Den Bosch. Bij de Kromme Veerkamp kapseisde de aak en zonk. Veertien vrouwen en één man verdronken in het koude water. De slachtoffers zaten allen beneden en zonken ‘met den aak op eene diepte van circa drie ellen water’. Het moet allemaal heel snel gegaan zijn. Toegeschoten schepen konden niet meer doen dan de lijken bergen. Het vijftiende slachtoffer werd opgevist door Adrianus van Hoften. Volgens de schipper was het een fout geweest van de ‘toger’, de geleider van de paarden die het schip trokken. Toen de aak begon over te hellen, had de schipper geroepen dat hij de paarden moest aantrekken. Maar in plaats daarvan gooide de toger de lijnen los, zodat het schip omsloeg. In het adresboek van 1865 woonde Van Hoften aan de Brede Haven 39. Hij was toen geen schipper meer, maar ondernemer van stoombootdiensten.

 

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard