Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2019

359. Gerelateerd aan Oranje - Oranjestraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 359LBDe Oranjestraat gezien in noordoostelijke richting. Anno 1982. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0078160

In 1908 had de gemeente ’s-Hertogenbosch het ‘Uitbreidingsplan langs den Hinthamer(steen)weg’ uitgebracht. Dit ontwerpplan voorzag in een forse stadsuitbreiding tussen de rivier De Aa en de huidige Jan Schöfferlaan. De belangrijkste ontsluitingsstraat zou de reeds bestaande Hinthamersteenweg moeten worden, de latere Hinthamerweg en nu Graafseweg. In 1910 diende de Stichting Volkshuisvesting een voorstel in om aan de noordoostzijde van de stad 50 arbeiderswoningen te bouwen. Het terrein dat voor woningbouw in aanmerking kwam, was in 5 percelen verdeeld en lag langs de Hinthamersteenweg. Deze terreinen werden met zand opgehoogd. Uiteindelijk werd toestemming verleend om 40 huizen neer te zetten. De bouw verliep voorspoedig, oktober 1913 werden de woningen opgeleverd. Het nieuwe stadsdeel kreeg de naam ‘Oranjebuurt’. De huizen waren erg gewild, er werd positief gesproken over de ruime toevoer van licht en frisse lucht. Een van de straten in de Oranjebuurt is de Oranjestraat. Deze straat ligt in Barten-Zuid, begint bij de Graafseweg en eindigt bij het Zuidoosterfront. De naam Oranjestraat werd op 28 mei 1919 per raadsbesluit vastgesteld.

In het eerste voorstel van de Straatnamencommissie stonden ook een Waldeckstraat en een Mecklenburgstraat, die in het noordelijke deel van de Hinthamerpoort waren gepland. De commissie motiveerde haar keuze als volgt: “Ontleend aan ons Vorstenhuis, de Mecklenburgstraat, welke pendanteert met de Nassaustraat en herinnert aan het Stamhuis van Prins Hendrik, evenals de Waldeckstraat, waarmee het Vorstenhuis wordt geëerd, waartoe de Koningin-Moeder behoort”. Deze namen sloten aan op de al bestaande Oranjebuurt aan de andere kant van de Graafseweg. De Mecklenburgstraat en de Waldeckstraat hebben het echter als straatnaam niet gehaald. Op 28 februari 1921 koos de gemeenteraad voor de Von Hobestraat en de Von Rheinhabenstraat, die niet op de eerste plantekening hebben gestaan. Opmerkelijk bij de heftige discussies van 1921 in de gemeenteraad was de vaststelling van de naam Löwensteinstraat. De Straatnaamcommissie had hierover medegedeeld: “Deze naam schijnt in het Oranjekwartier (denk aan de namen Waldeck en Mecklenburg) niet vergeten te mogen worden. Magdalena Elisabeth, vorstin van Löwenstein, was de katholieke echtgenote van graaf Walraad van Nassau-Usingen, gouverneur van ’s-Hertogenbosch van 1684 tot 1702”. Magdalena Elisabeth kreeg bekendheid door in 1690 op te treden als meter bij de doop van drie in Hongarije gevangen genomen, jonge Turken. Na de sloop en herbouw van Barten-Noord is de Löwensteinstraat vervallen verklaard..

 

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard