Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

301. Huizenloze laan - Van Lanschotlaan

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 301LBJeu de boules aan de Van Lanschotlaan. Anno 1978. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0062174

Tijdens de bouw van uitbreidingswijk de Muntel waren er plannen gemaakt voor een omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Deze zou langs De Bossche Pad, de Gelderse Dam en Willem van Nassaulaan naar het oude traject ten oosten van de stad moeten lopen. De Bosschenaren zouden dan geen hinder meer ondervinden van openstaande bruggen, als gevolg van het scheepvaartverkeer. Dit geplande kanaaltraject is nooit verwezenlijkt, wel ontstond op de gereserveerde gronden een plantsoenachtige aanleg met bomen. Deze parkachtige bebouwing liep parallel aan de Willem van Nassaulaan (de Muntel) en de Antoon der Kinderenlaan (de Vliert). In de volksmond ontstond voor deze plek de naam ‘Maliebaan’. Bewoners vonden een en ander op de Utrechtse of Leidse Maliebaan lijken. Malie is een spel, waarbij een houten of leren bal met een slaghout op een lange baan met zo weinig mogelijk slagen tussen twee palen moet worden geslagen. Het spel is een voorloper van het kolfspel en golf. Op 18 februari 1936 besloot de gemeenteraad de officieus ontstane naam te verheffen tot officiële straatnaam. Tien jaar later veranderde de gemeenteraad de straatnaam Maliebaan in ‘Burgemeester F.J. Van Lanschotlaan’. Een aantal gemeenteraadsleden vond het een wel wat erg lange naam. Het argument echter dat Van Lanschot een laan uitgekozen had, waar toch geen huizen aan zouden worden gebouwd, deed hen overstag gaan. De Van Lanschotlaan is bij vele Bosschenaren niet bekend, er is zelfs geen straatnaambordje meer aanwezig. De oorspronkelijke laan is veranderd in een wandelpad, door de groenstrook lopen enkele dwarsverbindingen. Een ervan heeft officieel een straatnaam, het Van Lanschotpad, maar ook hiervan ontbreekt een straatnaambordje.

Frans Johan van Lanschot werd geboren op 16 september 1875 te ‘s-Hertogenbosch. Hij was een telg uit de bankiersfamilie Van Lanschot. In 1917 werd hij burgemeester van zijn geboortestad en bleef dat bijna 25 jaar. Gedurende zijn ambtsperiode werden de stadsuitbreidingen de Muntel en de Vliert gerealiseerd. Hij bouwde in 1933 de Veemarkthallen. In de binnenstad liet hij tal van panden restaureren. Heel Nederland kende de populaire Bossche burgemeester, vanwege zijn verhalen over de stad voor de landelijke radio. Hij nodigde ‘luistervinken’ uit om Den Bosch te komen bezoeken. Persoonlijk heeft hij honderden Nederlanders de stad door gegidst. In 1941 nam Van Lanschot afscheid als burgervader. Op 28 oktober 1947 overleed hij op zijn landgoed Zwijnsbergen te Helvoirt.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - dinsdag 27 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard