Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

300. Versterker van de vesting - Van Grobbendoncklaan

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 300LBde Van Grobbendoncklaan gezien in de richting van de Graafseweg. Anno 2012. Foto: Ed Hupkens

De Van Grobbendoncklaan loopt deels door de Vliert en deels door de Graafsebuurt Noord. De straat is genoemd naar Anthonie Schets baron van Grobbendonck, gouverneur van de stad ’s-Hertogenbosch. Anthonie van Grobbendonck werd geboren rond 1564 te Antwerpen en overleed in 1641 te Brussel. Van Grobbendonck trad als katholiek in Spaanse dienst voor koning Filips II, al in 1589 werd hij aangesteld als gouverneur van ’s-Hertogenbosch. Als gouverneur had Van Grobbendonck tevens het bevel over het garnizoen van de stad ’s-Hertogenbosch. Onder zijn leiding had de stad al twee maal – 1601 en 1603 – een poging tot inname door de Staatsen onder leiding van prins Maurits doorstaan. Tot aan het Twaalfjarig Bestand (1609 – 1621) had de stad nog een verouderde, middeleeuwse ommuring. Gedurende de wapenstilstand werd de verdediging onder leiding van Van Grobbendonck gemoderniseerd. Er werden nieuwe aarden wallen, bolwerken en bastions aangelegd. Als eerste in 1614 kwam Bastion Grobbendonck (bij de toegang van de Binnenhaven) gereed, na 1629 Bastion Oliemolen of Bolwerk bij de Boom genoemd. Bastion Maria (‘Bolwerk met de Boompjes’) aan de Westwal volgde in 1616. De Orthenpoort werd in 1617 verstevigd. In 1618 werd het Muntelbolwerk gebouwd, met twee halve manen, een ravelijn en een uitgebreid hoornwerk. Bastion Sint Anthonie, ook wel Sint Teunis genoemd, kwam in 1618 gereed. Bastion Vught werd in 1619 ingericht, Bastion Deuteren een jaar later. De Schans te Hintham werd in 1622 opgericht, het vijfhoekig Fort Pettelaar, ook bekend als Sint Michiel, in 1623. Aan de kant van Vught kwamen twee forten. Deze verdedigingswerken, Fort Sint Anthonie (1597) of Kleine Schans en Fort Isabella (1615/1623) of Grote Schans, lagen een kilometer van de stad en moesten de zuidelijke toegang beschermen. Het in de stad gelegerde garnizoen behoorde tot de grootste van de Zuidelijke Nederlanden. Ondanks de genoemde verbeteringen en de sterkte van het garnizoen lukte het prins Frederik Hendrik in 1629 toch om de stad in te nemen.

’s-Hertogenbosch heeft ooit een Grobbendonckstraat gekend, vanaf 1898 tot 1945 liep deze straat van de Havenstraat naar het Emmaplein (’t Zand). Bij de bevrijding van de stad in 1944 werden de huizen grotendeels verwoest, alleen het protestantse evangelisatiegebouw Bethel kwam ongeschonden uit de strijd. De straat werd niet herbouwd. In plaats daarvan werd de vanaf 1932 bestaande Pijnappelstraat in 1945 herbenoemd tot Van Grobbendoncklaan.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard