Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

287. Groot leider van katholiek Nederland - Mgr. Zwijsenstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 287LBDe Mgr. Zwijsenstraat gezien in zuidelijke richting. Anno 1965. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0043359

De Mgr. Zwijsenstraat begint bij de Antoon der Kinderenlaan en eindigt bij de Aartshertogenlaan. De straatnaam werd door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 18 februari 1936. De straat is vernoemd naar Joannes Zwijsen, die op 28 augustus 1794 als molenaarszoon geboren werd in Kerkdriel. Vanaf 1813 volgde Zwijsen een priesteropleiding aan het grootseminarie van Herlaer bij Sint-Michielsgestel. Na zijn priesterwijding op 20 december 1817 werd hij kapelaan achtereenvolgens in Schijndel, Best en Tilburg. Zwijsen werd in 1842 gewijd tot hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch. Bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, werd hij benoemd tot bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch en tevens tot aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Het eerste wat Zwijsen als (aarts)bisschop deed was te trachten het mirakelbeeld van Maria uit België terug te krijgen. Sinds 1629 werd het Mariabeeld in de Zuidelijke Nederlanden bewaard. Het lukte hem om nog in 1853 het beeld terug naar de Sint-Jan te krijgen. In 1863 overleefde Zwijsen een moordaanslag, waarvan de omstandigheden nooit werden opgehelderd.
Joannes Zwijsen was de oprichter van twee religieuze congregaties. Als de toenmalige pastoor van de Heikese kerk in Tilburg was Zwijsen in 1832 de stichter van de congregatie der zusters van liefde van OLV moeder van barmhartigheid, beter bekend als de zusters van Tilburg. In 1852 vestigden zij zich ook in Den Bosch, de zusters zetten zich in voor het onderwijs, zieken- en bejaardenzorg en maatschappelijk werk. Zwijsen stichtte in 1844 de fratercongregatie van liefde van OLV moeder van barmhartigheid, bekend als de fraters van Tilburg. Hun congregatie zou uitgroeien als de onderwijsinstelling in Brabant. De fraters begonnen in verschillende steden onder meer met de opvang van weeskinderen, met onderwijs aan kinderen in achtergestelde wijken, met een internaat, een handelsopleiding, een kweekschool, een priesteropleiding, een instituut voor blinde en doofstomme kinderen, zondagsscholen en vrijetijdsverenigingen. Daarnaast zetten ze – samen met de weeskinderen – een drukkerij, uitgeverij, schoenmakerij en kleermakerij op. Juli 1862 kwamen de eerste fraters in Den Bosch aan, hier hadden zij lagere scholen, buitengewone scholen, ulo’s, een handels- en een kweekschool. Zwijsen was goed bevriend met koning Willem II. Deze vriendschap heeft ertoe bijgedragen, dat de katholieken in de 19e eeuw weer een volwaardige plaats in de Nederlandse samenleving kregen. Joannes Zwijsen overleed op 18 oktober 1877 te ’s-Hertogenbosch.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard