Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

286. Stimulator katholiek onderwijs - Mgr. Diepenstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 286LBDe Mgr. Diepenstraat gezien in de richting van de Aartshertogenlaan. Anno 2011. Foto: Ed Hupkens

De Mgr. Diepenstraat begint bij de Geldersedam en komt uit op de Aartshertogenlaan. De straat is genoemd naar de Bossche bisschop Arnold Frans Diepen. Hij werd geboren in ’s-Hertogenbosch in de Verwersstraat op 12 maart 1860. Hij studeerde aan het kleinseminarie Beekvliet te St. Michielsgestel en het grootseminarie te Haaren. Op 7 juni 1884 werd Diepen in de St. Jan tot priester gewijd. Een jaar later werd hij leraar, vervolgens professor aan het kleinseminarie. Tijdens zijn rectoraat bracht Diepen een etiquetteboek uit waarin hij nauwkeurig de voor het seminarieleven te hanteren gewoontes en gebruiken beschreef. Paus Benedictus XV benoemde Diepen op 11 februari 1915 tot coadjutor (hulpbisschop). Vier jaar later volgde Arnold Diepen mgr. Van de Ven op als bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Gedurende zijn ambtsperiode kwamen er in zijn bisdom 159 kerken en kapellen bij en breidde het aantal parochies zich met meer dan vijftig uit.

Diepen werd vooral bekend als stimulator en emancipator van het katholieke onderwijs. In opdracht van bisschop Van de Ven stichtte Arnold Diepen in onze stad de bisschoppelijke kweekschool voor de opleiding van katholieke onderwijzers. Op 22 augustus 1895 werd Diepen de eerste rector van dit opleidingsinstituut, een functie die hij twintig jaar zou vervullen. Hij werkte nauw samen met de Fraters van Tilburg, die ook aan de kweekschool onderwijs gaven. Op deze school zouden talloze Brabantse jongens het vak van onderwijzer leren. Het aantal lagere scholen, middelbare scholen en kweekscholen groeide enorm. Diepen was inspecteur van het katholieke onderwijs, adviseur van de RK Onderwijzersbond, hij trad op als voorzitter van de RK Schoolraad. Hij was betrokken bij de stichting van de Katholieke Universiteit en de RK Leergangen te Tilburg en de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij was actief voor het RK Jeugdwerk en allerlei andere vormen van het katholieke sociale leven. Mgr. Diepen heeft vóór de Tweede Wereldoorlog leiding gegeven in de stijl van het rijke roomse leven. Een zich uitbreidende en allesbeheersende kerk was in het leven van de gelovige leek op alle terreinen doordringend, met nadruk op het katholieke onderwijs en de conservatief opgeleide geestelijkheid.

In 1940, toen Diepen 25 jaar bisschop was, huldigde het stadsbestuur hem door in de Vliert een straat naar hem te noemen. Mgr. Diepen overleed op 18 maart 1943 in zijn geboortestad.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard