Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

285. Van Veghel sterft voor zijn geloof - Leonardus van Veghelstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 285LBDe Leonardus van Veghelstraat. Anno 2011. Foto: Ed Hupkens

De Leonardus van Veghelstraat loopt van de Antoon der Kinderenlaan naar de Aartshertogenlaan, de Ophoviuslaan en Frederik Hendriklaan kruisend. De gemeenteraad stelde de straatnaam vast in zijn vergadering van 31 maart 1937. De straat is genoemd naar Leonardus van Veghel, een van de negentien martelaren van Gorcum (Gorinchem). Leonardus werd omstreeks 1527 geboren in de Postelstraat, zijn geboortehuis stond tegenover het voormalige refugiehuis van de Postelabdij. In zijn jonge jaren studeerde hij bij de broeders van het gemene leven (Hinthamerstraat, Schilderstraat). Toen hij zestien jaar werd, vertrok hij naar Leuven om er verder te studeren. Sinds 1556 was hij werkzaam als priester in Gorcum, waar de pastoor verdreven was. In deze stad was Leonardus zeer actief en propageerde er de katholieke reformatie, de vernieuwing binnen de katholieke kerk. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog namen de watergeuzen op 26 juni 1572 de stad Gorcum in. Hoewel geloofsvrijheid door de protestantse bezetters aan de katholieke bevolking was toegezegd, werden zeventien priesters en twee lekenbroeders op bevel van de geuzenleiders Willem Lumey en Marinus Brant gevangengenomen en dagenlang gemarteld. Bij de gevangenneming fungeerde Leonardus van Veghel als woordvoerder voor de groep. Ondanks het bevel van Willem van Oranje de gevangenen vrij te laten, werden de 11 franciscanen of minderbroeders, 1 dominicaan of predikheer, 2 norbertijnen of witheren en vijf wereldheren of pastoors op 9 juli 1572 in een turfschuur bij Den Briel opgehangen. Vervolgens werden hun lichamen onteerd en verminkt. In 1675 werden de martelaren van Gorcum door paus Clemens X zalig verklaard. Een kleine twee eeuwen later werden ze op het Sint-Pietersplein heiligverklaard door Pius IX. Hun gedachtenisdag is 9 juli. Daarna werden ze opgenomen in het officiële Vaticaanse Martyrologium, de lijst van heilige martelaren.

Op het einde van de 19e eeuw kreeg een nieuwe Bossche parochie de H. Leonardus van Veghel tot patroon toegewezen en werd de Leonarduskerk aan het Brugplein gebouwd en in 1905 ingewijd. In 1971 werd deze parochiekerk gesloten en vervolgens gesloopt. Daarmee raakte Het Zand een van zijn beeldbepalende gebouwen met zijn twee kenmerkende spitse torens voorgoed kwijt. In De Vliert aan de Sonniusstraat bouwde architect C. Panis in 1939 het fraterhuis Sint Leonardus van Veghel voor de fraters van Tilburg. De fraters verlieten dit imposante gebouw in 2004, dat sindsdien in gebruik is bij verschillende instellingen.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard