Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

280. Van kloosterling naar dominee - Jacob van Oudenhovenstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 280LBLinks de Maria Gorettischool (de latere Sancta Maria Mavo) in aanbouw, rechts woningen Jacob van Oudenstraat, daartussen noodwoningen.
Anno 1949. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0029298

De Jacob van Oudenhovenstraat begint bij de Aartshertogenlaan en eindigt bij de Van Rijckevorsel van Kessellaan. De straat is genoemd naar Jacob van Oudenhoven, geboren te Vessem (bij Eersel) in 1601 en overleden te Haarlem op 2 januari 1690. Zijn achternaam ontleende hij aan het leengoed Oudenhoven bij Oirschot. Zijn moeder was Elisabeth Princen, telg uit een eeuwenoud Vessems geslacht. Jacob van Oudenhoven groeide waarschijnlijk op in ’s-Hertogenbosch, waar hij intrad in het klooster Baseldonk van de wilhelmieten. Dit convent werd rond 1200 gesticht op een donk – iets buiten de stadsmuren langs de weg naar Den Dungen - door enkele heremieten (kluizenaars) uit Heesch. De officiële naam van dit mannenklooster luidde Porta Coeli (Hemelse Poort). Meestal sprak men van Baseldonk, naar de naam van de stichter van de orde Winaldus van Basel. Rond 1245 sloot deze vestiging zich aan bij de orde van de wilhelmieten, zo genoemd naar hun patroon Wilhelmus van Malavalle (overleden 1157). In 1542 gaven de stadsautoriteiten de opdracht alle kloostergebouwen af te breken. Men wilde voorkomen dat de in Brabant rondtrekkende, Gelderse benden van Maarten van Rossum de gebouwen als verschansing en steunpunt zouden kunnen gebruiken. De ‘baselaars’ vestigden zich binnen de stadswallen op een onbebouwd terrein tussen het Sint-Jacobskerkhof en de Windmolenberg. In dit baselaarsklooster ontwikkelde Van Oudenhoven zijn belangstelling voor de geschiedschrijving, mede door toedoen van de prior Simon Pelgrom (1507- 1572). Het monastieke leven zelf gaf hem echter geen voldoening. In 1620 trad hij als negentienjarige jongeling uit, bekeerde zich tot de gereformeerde religie en ging in 1621 theologie studeren aan de universiteit van Leiden. Zijn eerste publicatie in 1621 was een tegen de jezuïeten gericht pamflet met een niet mis te verstane titel: ‘Historisch Verhaal der Beginsel, Voortganck, Moordadicheyt, Leere ende Grouwelickheden der Iesuyten’. Toch werd hij nooit fel anti-katholiek. Hij werd predikant in verschillende steden, hij behoorde tot de stroming van de Nadere Reformatie. Niettemin bleef hij zich Brabander voelen, verdedigde zijn streekgenoten tegen aanvallen van ‘noorderlingen’. In 1629 publiceerde Van Oudenhoven zijn ‘Oorspronck van ’s-Hertogenbosch’, een vertaling van het in het Latijn geschreven geschiedkundige werk ‘Descriptio Originis Urbis Silvaeducensis’ van Simon Pelgrom. In 1649 verscheen zijn ‘Beschryvinge der Stadt ende Meyerye van ’s-Hertogenbosch’. Jacob van Oudenhoven staat bekend als geschiedschrijver en historicus en als protestant theoloog.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard