Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

278. Beroemde schilder uit Gouden Eeuw - Gerard Terborchstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 278LBDe Gerard Terborchstraat gezien in de richting van de Aartshertogenlaan. Anno 2011. Foto: Ed Hupkens

Geraert ter Borch (Gerard Terborch) is een van de beroemde schilders uit de 17e eeuw, een periode die in Nederland bekend staat als de Gouden Eeuw. Hij werd geboren 1617 te Zwolle, hij overleed 1681 te Deventer. Geraert leerde het schilders- en tekenaarsvak – evenals zijn broers en (half)zussen – van zijn vader, Geraert ter Borch de Oude. De artistieke nalatenschap van de kunstenaarsfamilie Ter Borch (honderden tekeningen, brieven en albums) wordt sinds 1886 bewaard in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam. Geraert junior was de beroemdste telg van de artistiek begaafde familie. In zijn jonge jaren tekende hij vaak Zwolse stadsgezichten (Kamperpoort, Diezerpoort, de haven bij het Rode Torenplein, Jan Baghstoren) en voorstellingen van het boerenleven rond de stad. Geraert zette zijn schildersopleiding voort in Amsterdam, Haarlem en Londen. Na zijn huwelijk in 1654 verhuisde hij naar Deventer, waar hij tot zijn dood zou blijven wonen. Geraert ter Borch werd al in zijn eigen tijd erkend als een belangrijk kunstenaar. Zowel zijn schilderijen als zijn tekeningen zijn van een hoge kwaliteit. Hij werd vooral bekend door zijn ingetogen, intieme voorstellingen uit het leven van de gegoede burgerij. Samen met Hendrick Avercamp (‘de Stomme van Kampen’) behoort Ter Borch tot de zeer weinig landelijk bekende schilders uit de oude IJsselsteden. In Amsterdam en Haarlem kreeg Ter Borch veel opdrachten voor portretten en figuurstukken. Zijn vaardigheid als portrettist leverde hem een opdracht op voor een groot schilderij ter gelegenheid van het sluiten van de Vrede van Münster op 15 mei 1648, die het einde van de Tachtigjarige Oorlog markeerde. Het schilderij hangt nu in de National Gallery in Londen en een kopie daarvan in het Rijksmuseum.

De Gerard Terborchstraat in de Bossche wijk De Vliert is een verbindingsstraat tussen de Aartshertogenlaan en de Van Rijckevorsel van Kessellaan. Op nummer 1 van de Gerard Terborchstraat is het ds. Pierson College gevestigd. Deze school voor voortgezet onderwijs is genoemd naar dominee Hendrik Pierson (1834-1923), een van de oprichters van protestants-christelijk onderwijs in Den Bosch. Sinds jaar en dag wordt de school ‘de Pierson’ genoemd. En vroeger klopte dat taalkundig ook: de school startte in 1876 als een lagere school, later werd het een ulo, mavo en scholengemeenschap. Sinds 1993 heet de school het ds. Pierson College, toch blijft het onveranderd ‘de Pierson’.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard