Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

275. Dr. Hermans eerste stadsarchivaris - Dr. Hermansstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 275LBDe Dr. Hermansstraat gezien in de richting van de Van Rijckevorsel van Kessellaan. Anno 2011. Foto: Ed Hupkens

De Dr. Hermansstraat loopt van de Aartshertogenlaan naar de Van Rijckevorsel Van Kessellaan. De straat is genoemd naar Cornelis Rudolphus Hermans. Geboren op 22 februari 1805 te Oss, overleden 18 december 1869 te ’s-Hertogenbosch. Hij studeerde letteren in Leiden. Na het behalen van zijn doctorstitel in 1834, werd hij aangesteld als rector van de Latijnse School in onze stad. Het was in die tijd bepaald niet druk op school: naast Hermans was er een conrector en een leraar voor zes leerlingen. Hermans breidde de school sterk uit. In 1848 zette hij de Latijnse School om in een gymnasium, dat zeven jaar later het grote pand aan het Nachtegaalslaantje zou betrekken. Hermans kreeg ruime bekendheid door de publicatie – tussen 1834 en 1867 - van een grote reeks geschriften over Noord-Brabant. Met name Brabantse archeologie had zijn grote belangstelling. Begin 1836 kwamen enkele personen bij hem thuis om te komen tot een Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, zoals dat reeds in andere provincies bestond. Aan het einde van dat jaar waren er al bijna 350 leden, de officiële oprichtingsvergadering vond plaats op 8 maart 1837. Het genootschap als zodanig bestaat niet meer. In 1986 zijn de oorspronkelijke collecties opgesplitst en op verschillende locaties ondergebracht. Het Noordbrabants Museum (sinds 1924 de opvolger van de museale collectie van het Genootschap) kreeg de kunstprenten en de boeken en tijdschriften over penningkunde. De charters zijn naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) gegaan; het BHIC is het voormalige Rijksarchief van Noord-Brabant, gevestigd in de Citadel. De overige stukken (waaronder ruim 100.000 boeken, de Topografische Historische Atlas en de Fotodatabank van Martien Coppens) werden in bruikleen gegeven aan de Universiteit van Tilburg, ondergebracht in het bibliotheekgebouw en bijeengehouden onder de naam Brabant-Collectie.

In 1841 werd Hermans de eerste stadsarchivaris van ’s-Hertogenbosch, dat daarmee de tweede stad in Nederland was die zo’n functionaris aanstelde. In 1849 bleek de stad geen financiële middelen te bezitten om hem zijn jaarsalaris van 100 gulden te betalen. Hermans besloot daarop om onbezoldigd werkzaam te blijven tot 1857. In 1943 kreeg Hermans een straatnaam in onze stad toebedeeld. In normale tijden worden straatnamen vastgesteld door de gemeenteraad. In het geval van de Dr. Hermansstraat gebeurde dit door het college van B & W, omdat tijdens de oorlogsjaren de gemeenteraden buiten werking waren gesteld.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard