Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

272. Chief Scout der Padvinders - Baden Powellstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 272LBDe Baden Powellstraat Anno 2012. Foto: Ed Hupkens

Op 1 april 1937 vroeg fotopersbureau Polygoon aan B & W wanneer het idee van burgemeester Mr. F.J. van Lanschot, om in Den Bosch een straat naar Baden Powell te noemen, ten uitvoer zou worden gebracht. Op 5 mei van dat jaar deed Van Lanschot in de gemeenteraad het voorstel om - ter gelegenheid van de 5e Wereldjamboree in ons land (Vogelenzang 31 juli tot 9 augustus 1937) met 30.000 padvinders - een straat op de Vlierdt (toen nog met –dt) te noemen naar de Chief Scout der Padvinders, Baden Powell. Van dit voornemen had Van Lanschot per brief de leider van de a.s. jamboree, viceadmiraal en minister van marine Jan Jacques Rambonnet, al eerder op de hoogte gesteld. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besloot de gemeenteraad aan de 3e straat ten oosten van de Mgr. Zwijsenstraat, in de verbinding van de Antoon der Kinderenlaan via Ophoviuslaan en Frederik Hendriklaan met de Aartshertogenlaan, de naam te geven van: Baden Powellstraat. Lord Robert Baden Powell vocht mee tijdens de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afrika en werd hierna een nationale oorlogsheld in Groot-Brittannië. Baden Powell wist namelijk met 1250 manschappen 217 dagen lang een leger van meer dan 7000 Boeren tegen te houden bij het grensplaatsje Mafeking. Hierdoor werd hij zo populair dat sommige hooggeplaatsten in de legerleiding hem als bedreiging zagen. Daarom werd hij in 1903 weggepromoveerd naar Engeland en werd benoemd tot inspecteur-generaal bij de cavalerie. Inmiddels was het eerder door Baden Powell geschreven boekje Aids to Scouting (hulp bij het verkennen) een groot succes geworden. Hij had het oorspronkelijk geschreven voor verkenners in het leger. Baden Powell vond het noodzakelijk dat een verkenner een behoorlijk schriftelijk rapport moest kunnen uitbrengen, een kaart moest kunnen tekenen, met een kompas moest kunnen omgaan en kunnen seinen. Daarnaast trainde hij zijn manschappen in de technieken van de woudlopers (nu survival genoemd). Britse jongens gebruikten zijn boek als naslagwerk om er in de natuur te kunnen uitgaan en dingen te ontdekken. Toen Baden Powell hier achter kwam, besloot hij dat zijn nieuwe legerbaan niets voor hem was. Hij vroeg en kreeg toestemming van koning Edward VII om met scouting zijn militaire loopbaan af te sluiten. Op de 5e Wereldjamboree nam de toen 81-jarige Baden Powell afscheid van de Scouting.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - dinsdag 27 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard