Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

269. Oprichter van seminaries - Anthonius van Alphenstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 269LBDe Anthonius van Alphenstraat gezien vanuit de hoek Ophoviuslaan in de richting van de Aartshertogenlaan. Anno 1965.
Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0043360

De Anthonius van Alphenstraat loopt van de Anton der Kinderenlaan naar de Aartshertogenlaan. De straatnaam werd 31 maart 1937 door de Bossche gemeenteraad vastgesteld. De straat is genoemd naar Anthonius van Alphen, geboren mei 1748 in Boxtel. In Leuven werd hij tot priester opgeleid, hij werd vervolgens tot kapelaan in Boxtel benoemd. In 1787 werd hij pastoor in Schijndel. Drie jaar later werd Van Alphen aangesteld als apostolisch vicaris (plaatsvervangend missiebisschop) van het oude bisdom ’s-Hertogenbosch. In deze functie kwam hij in conflict met de Franse overheersers, die van 1794 tot 1813 de baas waren in de Nederlanden. Rond 1810 ontstonden nieuwe ontwikkelingen op politiek en kerkelijk gebied. Anthonius van Alphen verwachtte een aantal antikatholieke maatregelen die door de Franse overheid zouden worden voorgeschreven. Een van die voorschriften was dat voortaan in alle kerken – ten faveure van Napoleon – het ‘Domine salvum fac imperatorem nostrum’ gezongen moest worden, in het Nederlands ‘Heer, zegen onze keizer’. Van Alphen weigerde. Reden voor de Fransen om hem op 14 april van dat jaar te arresteren en hem in de kerkers van Kasteel Vincennes in te sluiten. Op 20 december 1810 werd Van Alphen vrijgelaten. Intussen had Napoleon – tijdens zijn bezoek aan Den Bosch in 1810 - de Bosschenaren beloofd, dat zij de Sint-Jan zouden terugkrijgen, bovendien zouden zij een échte bisschop krijgen. Maar een bisschop benoemd door de keizer en niet door de paus, die wilden de Bosschenaren niet. Napoleon trachtte Van Alphen te bewegen zijn functie van apostolisch vicaris neer te leggen, maar deze weigerde elke medewerking. Het gevolg was dat Van Alphen op 9 maart 1811 voor de tweede maal in hechtenis werd genomen en aar de gevangenis van Kasteel Vincennes werd gestuurd. Pas eind april 1814 mocht Van Alphen naar zijn bisdom terugkeren. Tot zijn dood in 1831 bleef hij in functie als apostolisch vicaris.

In het bisdom is Anthonius van Alphen vooral bekend geworden vanwege het gegeven dat hij in 1798 kasteel Nieuw Herlaar had gekocht om er een grootseminarie van te maken. Van Alphen vond dit noodzakelijk, omdat de priesteropleiding aan de universiteit van Leuven was opgeheven. In 1815 kocht Van Alphen het landgoed Veebeek in Berlicum aan om er een kleinseminarie op te richten. In 1817 volgde de aankoop van landgoed Beekvliet, waarnaar het kleinseminarie verplaatst werd.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard