Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

268. Populaire schilder uit de 17e eeuw - Adriaan van Ostadestraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 268LBDe Adriaan van Ostadestraat verbindt de Ophoviuslaan met de Aartshertogenlaan. Anno 2011. Foto: Ed Hupkens

In de raadsvergadering van 29 oktober 1947 werd een aantal straatnamen voor bouwterreinen vastgesteld, gelegen in de wijk de Vliert. Eerder had het college van burgemeester en wethouders voorgesteld om tot straatnamen te komen, die ontleend waren aan de grote Noord-Nederlandse schilders uit de 16e en 17e eeuw. Daarbij lag het in de bedoeling bij een volgende gelegenheid ook de namen van de meest beroemde schilders uit de zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen) in het stratenplan op te nemen. De wethouder Cuijten stelde nader voor ook de voornamen en het jaar van geboorte en overlijden op de straatnaambordjes te vermelden.

Adriaen van Ostade (1610-1685) werd geboren in Haarlem, waar hij zijn hele leven werkte en woonde. Hij was de oudste zoon van Jen Hendricx, die uit het dorp Ostade in de buurt van Eindhoven kwam. Zowel Adriaen als zijn jongere broer Isaac namen de naam ‘Van Ostade’ aan toen ze schilder werden. Adriaen van Ostade was een Nederlandse schilder, graveur en tekenaar, behorend tot de Hollandse School. Deze kunstrichting uit de noordelijke Nederlanden – ook wel oude Hollandse meesters genoemd - ging zich in de welvarende 17e eeuw onderscheiden van de Vlaamse kunstenaars, die sterk onder invloed bleven van de katholieke kerk. De schilders van de Hollandse School waren op zoek naar een nieuw soort realisme en getrouwe weergave van het dagelijkse leven in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het Hollandse landschap met zijn windmolens, grachten, boerderijen, kusten en schepen werd vaak afgebeeld. Daarnaast kwam er ook aandacht voor straat- en marktscènes en voor mensen uit alle sociale klassen.

In 1634 trad Adriaen toe tot het Haarlemse schildersgilde, waar hij verschillende functies vervulde. Hij schilderde veel plattelandstaferelen, drinkende, dansende, vechtende of rokende boeren in een herberg of woonkamer. Hij schilderde ook enkele Bijbelse voorstellingen. Daarnaast maakte hij portretten en een groot aantal mensen in hun al dan niet respectabele beroepen: marktlieden, advocaten, schoolmeesters, kwakzalvers. Adriaen van Ostade was ook lid van de Haarlemse schutterij. Schutters waren over het algemeen welgestelde burgers. Zij lieten zich graag portretteren, het ging Van Ostade waarschijnlijk zeer voor de wind. Het is onbekend hoeveel werken hij zelf geschilderd heeft, maar de schilder was erg productief. Schattingen lopen uiteen van 400 tot meer dan 900. Van Ostades werk was in zijn eigen tijd al erg populair.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard