Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

257. Trouwe volgeling Spaanse koning - Van IJsselsteinstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 257LBDe Van IJsselsteinstraat gezien vanaf het Taxandriaplein. Op huisnummer 34 gevelsteen van bouwvereniging St. Joseph uit 1931. Anno 1970. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0061563

De Van IJsselsteinstraat is genoemd naar Floris, heer van IJsselstein (1469-1539), bijgenaamd Fleurken Dunbier. Floris was de oudste zoon van Frederik van Egmond (1440-1521), naar wie de Frederik van Egmontstraat – ook in de wijk De Muntel - is genoemd. De Van Egmonds behoorden tot de meest aanzienlijke families in de Hollandse gewesten. Floris was graaf van Buren en Leerdam, heer van IJsselstein, Kortgene, Jaarsveld, Eindhoven, Cranendonck en Sint-Maartensdijk. Zowel Floris als Frederik waren trouw aanhanger van het Bourgondische vorstenhuis, waartoe het hertogdom Brabant hoorde. Vanaf het begin van de jaren 1490 was Floris als kamerheer (politiek adviseur) opgenomen in de hofhouding van Filips de Schone (1478-1506). In het gevolg van Filips vertrok Floris in 1501 naar Spanje. Filips was heerser over de landen die – sinds 1482 - tezamen de Habsburgse Nederlanden werden genoemd. Na diens overlijden zetelde Floris in de hofraad van Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden. In 1505 werd Floris in het kapittel van Middelburg opgenomen als ridder in de Orde van het Gulden Vlies, een zeer exclusieve ridderorde. Als stadhouder (1507-1511) vertegenwoordigde hij de Habsburgse regering in die delen van Gelre die zij beheerste. In 1515 werd hij de eerste stadhouder van het aan Karel V onderworpen gewest Friesland en bleef dat tot 1518. Hij steunde zijn vader Frederik van Egmont in diens Bourgondische oorlogen tegen Utrecht en vooral Gelre. In 1523 werd Floris tot bevelhebber van een Bourgondisch leger benoemd, dat samen met Engelse troepen Frankrijk zou binnenvallen. In 1536 opereerde hij met dat leger in het noorden van de Lage Landen. Zijn kleindochter Anna van Egmont was de eerste echtgenote van Willem van Oranje, onze latere prins der Nederlanden.
Floris’ vader, Frederik van Egmont, had een bijzondere liefde voor onze stad. In 1492 had Fredrik het ‘Huis van Hemert’ aangekocht, een stenen mansio (stadsvilla) aan de Orthenstraat. Na de koop kreeg het pand de naam ‘Huis van Ysselstein’. Het grote gebouw bevond zich naast de Brusselse Poort, een van de drie 13e-eeuwse stadspoorten uit de beginperiode van ’s-Hertogenbosch. In 1499 werd Frederik als ‘gezworen broeder’ toegelaten tot de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Ook Floris was een graag geziene bezoeker van de Hertogstad. Ter gelegenheid van het jaarlijkse vogelschieten, schonk Floris de Bossche schuttersgilden een standaard met een zilveren papegaai als landsbekroning.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - dinsdag 20 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard