Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

254. Belangrijke Bossche beeldhouwer - Van der Venstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 254LBDe Van der Venstraat gezien in de richting van de kruising Van Noremborghstraat. Anno 1965. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0021227

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht en geschreven, is de Van der Venstraat niet vernoemd naar bisschop Wilhelmus van de Ven. De straat dankt haar naam aan Johannes Antonius van der Ven (’s-Hertogenbosch 1799 – De Mortel 1866). Hij was een belangrijke, 19e-eeuwse beeldhouwer. In 1812 (Van der Ven was toen dertien jaar) behoorde hij tot de eerste leerlingen van de in dat jaar in onze stad opgerichte tekenschool, de Académie Impériale et Royale de Peinture, Sculpture et Architecture. De school heeft verschillende onderkomens gekend: St.-Jorisstraat, Keizerstraat, Wolvenhoek, Achter het Wild Varken, Duhamelplein. In 1828 werd de academie omgevormd tot de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten. Juridisch is zij de voorganger van de Academie voor Kunst en Vormgeving, afgekort AKV|St. Joost, dat tegenwoordig onderdeel is van Avans Hogeschool. Oktober 2012 zal de hogeschool het 200-jarig bestaan van die rechtsvoorganger vieren. Van der Ven studeerde later in Antwerpen (tekenen en schilderen), Brussel en Parijs (beeldhouwen). Al tijdens zijn studies onderscheidde hij zich door zijn vakmanschap en won hij verscheidene prijzen. Zo won hij in 1830 te Brussel de ‘Prix de Rome’ en werd daardoor in de gelegenheid gesteld in Rome zijn studies te voltooien. Vóór zijn vertrek daarheen werd hem op 24 april 1833 door het Bossche stadsbestuur een gouden erepenning toegekend. Hij verbleef jaren in Rome, waar hij tekeningen naar beelden uit de klassieke oudheid maakte in het Vaticaan en op het Capitool. Hij kwam in Rome in aanraking met andere classicistisch werkende beeldhouwers. Zo kwam hij onder invloed van de neoclassicistische beeldhouwer Bertel Thorvaldsen, die als een van de belangrijkste kunstenaars van die tijd werd beschouwd. De uitwerking van het neoclassicisme is volop aanwezig in het beeld De Bekoring van Eva (in bezit van het Noordbrabants Museum). Koning Willem II had beelden van hem in zijn verzameling. In 1850 keerde Van der Ven voorgoed naar zijn geboortestad terug. Hij had een groot aandeel in de restauratie van de St.-Jan in de 19e eeuw. Hij is de maker van de veertien prachtige apostelbeelden in het hoogkoor van de Bossche kathedraal. Van 1858 tot 1861 was hij directeur van de Koninklijke School. Van der Ven overleed onverwacht in 1866 tijdens het plaatsen van een levensgrote piëta in de kerk van De Mortel bij Gemert. Hij werd in Vught begraven.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - vrijdag 30 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard