Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2016

237. Allereerste rector - Gheert van Calcarplein

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 237LBHet Gheert van Calcarplein gezien van de kant van de Pelssingel. Anno 1965. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0046362

Het Gheert van Calcarplein is vernoemd naar Gherardus Scadde van Calcar. Hij studeerde in Praag en ging na zijn studie in 1400 naar Zwolle, waar hij de priesterwijding ontving. In 1424 was hij de eerste rector van de Bossche Scholen van de broeders des Gemeenen Levens. Na zijn dood in 1435 werd hij als rector opgevolgd door zijn broer Johannes van Calcar. De onderwijsinstellingen van de broeders lagen niet zo ver van De Muntel af, ongeveer ter hoogte van de huidige Bernestraat en Schilderstraat. De broeders en zusters des Gemeenen Levens vormden geen echt klooster, maar een leefgemeenschap van ongehuwde mannen en vrouwen die – zonder kloostergeloften af te leggen – een religieus leven leidden. Het is een in oorsprong Nederlandse lekengemeenschap die teruggaat op Geert Grote (1340-1384) uit Deventer. Zij waren de dragers en gangmakers van de beweging van de moderne devotie. Hieruit ontstonden de zusters en broeders des Gemeenen Levens en de congregatie van Windesheim (1387). De historicus Jan Romein noemde hun groepering de eerste Noord-Nederlandse bijdrage aan de Europese beschaving. In onze stad vestigden de broeders zich in het Fraterhuis (Domus Sancti Gregorii), de zusters vestigden zich in het Zusters van Orthenklooster. Het Fraterhuis bestond uit het Rijke Fraterhuis (aan de Hinthamerstraat 164) en het Arme Fraterhuis, dat zich langs de Schilderstraat uitstrekte tot aan de Noordwal. Veel leerlingen van de Latijnse School (gesticht ca. 1274) verbleven gedurende hun schooltijd op een soort, aan het Fraterhuis verbonden internaat. Zij woonden daar en werden opgevoed door de broeders en fraters. De bekende humanist Erasmus verbleef van 1484 tot 1487 als leerling in het Arme Fraterhuis. Later zou Erasmus verklaren dat hij in zijn Bossche periode bar weinig had opgestoken. Woningbouwvereniging Eigen Bezit presenteerde in december 1924 in een buitengewone ledenvergadering haar plannen voor woningbouw in De Muntel: “We willen voor nette menschen en als het kan met veel kinderen, woningen bouwen, welken den prijs van ƒ 3,75 à ƒ 4,00 niet te boven gaan”. Eigen Bezit bouwde 76 boven- en benedenwoningen aan de Pelssingel en het Gheert van Calcarplein. Architect was A.J. van Kempen. Op 19 juli 1926 werden twee gedenkstenen onthuld aan weerszijden van de imposante, in het oog springende toegangspoort van het complex, met daarboven in grote letters de verenigingsnaam. Het poortgebouw is in 2008 gesloopt voor nieuwbouw.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - donderdag 2 april 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard