Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2016

207. Naastenliefde - Sint Maartenstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 207LBDe Sint Maartenstraat gezien in de richting van de Sint Lucasstraat. Anno 2011. Foto: Ed Hupkens

De Sint Maartenstraat is genoemd naar Martinus van Tours (circa 316-397), een van de grote heiligen van het christendom. De legende verhaalt, dat hij als soldaat zijn rode mantel in tweeën sneed en de helft schonk aan een bedelaar die rilde van de kou. Martinus’ halve mantel (in het Latijn cappa, verkleinwoord cappella) werd een reliek, die in het drukbezochte pelgrimsoord Tours werd bewaard. ‘Kapel’ is afgeleid van cappella, en kreeg de betekenis van bedehuisje of devotieplaats. Een ander Latijns woord voor mantel is pallium. Daarvan is het woord ‘palliatief’ afgeleid. In de palliatieve zorg wordt een stervende liefderijk verzorgd. Hij stichtte een klooster bij Poitiers. Na zijn priesterwijding werd Martinus in 372 tot bisschop van Tours benoemd. Op 11 november 397 werd hij begraven in de kathedraal van Tours. De heilige Maarten wordt vereerd als toonbeeld van naastenliefde en goed herderschap. Hij is patroonheilige van vele kerken, bisdommen en steden. Daarnaast is hij de patroon van de cavaleristen, ruiters, ridders, hoef- en wapensmeden en nog andere ambachten. Aan zijn gedachtenis op 11 november zijn al eeuwenlang volkstradities verbonden, zoals het zingen van Sint-Maartenliedjes. Ook in Nederland wordt nog steeds Sint-Maarten gevierd, waarbij kinderen met lampionnen langs de deur gaan.

Op de plek waar nu de Sint Maartenstraat is, zou eigenlijk een slachthuis van slager Viguurs komen. Dat plan ging niet door, in 1913 werden er sociale woningen gebouwd. In het gemeentelijk Adresboek 1928 staat vermeld, dat op Sint Maartenstraat 1 de Coöperatieve bakkerij ‘De Hoop’ gevestigd was.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - dinsdag 2 juni 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard