Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2021

Ongerief

Cornelia transparent 3002021- week 04

Onze Klaas kwaam binnen nò zunne fietstocht nor D’n Dunge. Hij gi daor nog bekant alle weeke efkes buurte en rippeteere, ok al hoeve ze misschien wel noit mer op te treeje. Hij mèldde da de naambordjes Bluumkesbrug en Pierekaol gestole. Ik weet da hier op d’n hoek ’t bordje Einsteinstraot ok verschèije kirres is weggehòld dur jong studeerend volk da vort op kamers gonk. Dan waar ’t natuurlijk schón um daor in die studèntekrot ’t bordje ‘Einsteinstraat’ op oew deur te hange… Onze Klaas hi oit verkondigd da Bluumkesbrug een van de schónste namen in ons geminte is en nou hope we toch da die bordjes trugkomme. We zulle de corona umstandigheede mar mee de schuld geeve…

Zoowas ge wit, ben ik mi ’n groot blommeschildereij beezig. Alle daag werk ik daoròn mi plezier. Onderweijl drèij ik prachtige ceedeekes. Giestere ha’k Martin de Barbanson opgezet. Da’s unnen aauwe kleega van onze Klaas en ’nen heele goeie vriend. De scheijf is opgenomme in de studio van Hennie Korsten. Ge kunt mee heure da’t vakwèrk is. Martin hi ’n wèrm baritonstem. ’t Is grif fist as zen klassiekers dur ons kamer klinke.

Af en toe mót ik efkes pauzeere en dan gò’k vur de raom zitte. Onzen hof is ’n paradijs vur de veugelkes. Ik strooi alle daag ’n hèffelke ollienutjes en zeujkes en ’t is krèk of ze mekare laote wete da d’r wa lèkkers li. Veul minse make van d’ren hof ’n parkeerplòts of ’n hèndig steenvèldje en da’s zó zund. Zèllie veijnen ’t bij ons denkelijk ’n raow petòzzie, mar da hi onze Klaas wel bewust zoo opgebaauwd; ’n pleisterplòts vur de vogels. Ze kunne van ’t een tèkske nor ’t aander wippe, veilig vur katten en roofvogels. Ge ziet hier alterande gevleugelde vriendjes: biediefkes, malders, rooiborsjes, blauwleggers, gruunsels, schreijverkes en van de week zaat ’r nog unne morkolf! Wa hi die toch prachtige klurre! Vurral de blaowgeblokte virrekes òn z’n veurvleugels vallen op. Hij is wel de grótste en ’t klèin grèij slu vur hum mee op de vlucht. Gelukkig is ie èiges zó schaow dattie noit lang blef. As ik vur ons raom zit en van al die bisjes kan geniete, vuul ik m’n èige gelukkig.

D’n onze is de leste daag nie te geniete umda Ziggo wir ’s òn ’t netwerk hi geklooid. Vurgende keer han we daornao gin tillefoon en internet mer en nou is’t d’n tillevizie. ‘Daor werke gin minse,’ greens ie, want ie krieg noit ’n leevende stem òn de tillefoon!

Hij waar van èrgernis gòn wandele en daor wier ie binnegewenkt dur Bèrtha’s. Die moes heur verhaal kwet. Lillijk gevalle toen ze bij buurvrouw Gèrries waar weeze buurte. Op ’n glattig trèpke onderùit gegaon. Ze ha d’r zónne zeere voewt òn overgehaauwe dasse bekant nie mer thuis kos komme. D’n dokter gebèld. Die kwaam, bekeek ’t en stuurde ze deur nor ’t ziekenhuis vur ’n foto. Bèrtha ha glad nie geweete da’t dokter Doornick èiges waar die heur deur verwies. De buurvrouw ingeschakeld um mee nor ’t ziekenhuis te gaon en d’n taxi besteld. Da waar ’n buske. Ze waar al um zeuven uuren op en moes d’r um half tien zen. Ze naam d’re stok mee. Wa’n gedoe bij da ziekenhuis. Corona! Niemes um oe op te vange. ‘Vraogt ’ne rolstoel,’ ha Gèr gezeed. Service van lèk m’n vesje. Mar ’t kwaamp vur mekare. ’t Onderzuuk stelde niks veur en waar mi ’n ketierke bekeeke. Niks gebroke. ‘Wa denkte da dieje taxi kostte?’ vroeg Bèrtha. ‘Veul, denk,’ ha onze Klaas gezeed. ‘Honderd euro! ’t Is godgeklaagd!’

geschreven door: Bèt van Klaasse

 

© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - dinsdag 13 april 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard