Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2019

Slim

2019 - week 04

Cornelia transparent 300

Vandemèirege ston d’r op d’n Brabantse Spreukekalènder: ‘ik zé harstikke krèmmig’. Da klopt vur onze Klaas en men vort hil arig. We krake en piepe in al ons voege en ik moet zowa elken dag d’n onze zunne nèk en rug masseere.
Ik kwak ‘r dan unne goeie kwak sintjans óllie op en vreijf en kneej as unnen bootwerker mi ’t gevolg da munne mins zit te knoorze van genooi en ikke d’r èiges zeer knooke af kreijg. Nou is’t mi ’t weer zoo da we wa meer zon beginne te kreijge, dik over ’n witbevrorre wirreld en da zie d’r mee gezelliger ùit. Hil wa beeter as die donker reegendaag van de afgeloope week.
D’n bouw op de Balkumse mèrt begint wa te worre. Da torrentje bovenop ziet ’r schón ùit mi z’n boogrumkes. Dus nie enkelt op ’t Binnenhof hen ze dalijk ’n torrentje…!
Van de week ware we mi veijf man verzocht bé Rinuzze, unne kleega van onze Klaas van vruuger. Hij is weuwer en wónt allennig op ’n mooi boerdereijke in Vorstenbosch. We han allemòl wa meegebrocht vur ’t middagmaal. Ik ha ’n goewd gevulde kaauw schottel in mekare geflanst en die gonk ’r goewd in. Trudy ha twee sorte kiesj gemakt en Tien en Ant han gezùrgd vur vèrs fruit as naogerècht. Rinus ha alterande vorse breujkes mi fijn beleg op toffel gebrocht en we han unne prima middag. We han ’t over da Brexit gedonder en ware hil da gedoe bekant nèt zó zat as die stom Engelse èiges. Ik wil da nie mer zien of heure, want wèllie hen daor toch niks over in te brenge en wij zullen ’r ginnen bottram minder um eete. Want wa hen wij ’t hier toch eigelijk allemòl goewd, wánne… en dan dik nog klage. Onze Klaas hi nie vur niks ’n liedje gemakt da ‘Wa hen wij ’t goewd’ hiet.
Giestere ha’k innins zónnen ongelukkigen dag da alles ùit m’n haand viel. Ik ston mi ’n groote doos bódschappe bé munnen auto en kos de sleutel nie in ’t slot kreijge. Unne schónne jonge kèirel booi hulp. Hij viet de doos over. Ik waar al heel bleij en frotte de sleutel in ’t slot. Hij gaaf de doos trug en gordjuu die liet ik mee valle. Alles donderde de modder in en dieje behulpzame mins rapte-n-’t gelijk op en din ’t wir in de doos. Ik schamde m’n èige kepot.
In d’n auto viel hil ’t spul nog unne keer um en thuis moes ik wir òn ’t laoje um al m’n grèij binne te kreijge. Toen ik over m’n kluntjesvingers begos teegen Ante, zin ze: ‘oo, da’s nie zó slim; da heb ik zó dik, mar ik zeg daor niks af teege d’n onze, want dan moet ik ’t de hil week heure.’
Vaoavend is ’t alwir de finale van ‘de slimste mens’. Da keijke wij samen alted en ik moet zegge da onze Klaas daor unnen heelen hèlle in is. Die wit zó vergimmes veul, daor bleijf ik ècht wijd bé aachter. Ik denk da-t-ie mi gemak zó winne as ie mee kos doen, mar ze hen ’m nog noit gevraogd. Nou hi-t-ie af en toe ok wel ’n momènt da unne naam hum nie te binne wil schiete en dan zi-t-ie teege men: ‘och da witte gé ok goewd, d’n dieje van dieje film…?’ Ik kan ’m noit hèlpe mar vuul m’n èige al gevlèijd umda hij mènt da ik ’t weet.
Hij èrgert z’n èige wel as gin van de drie kandidate wit wie Audrey Hepburn is of de Scala nie ins blekt te kenne. ‘Slimste sukkels’ bromt d’n onze dan.

geschreven door: Bèt van Klaasse

 

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - maandag 26 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard