Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2016

Neus in de locht

2016 - nummer 11

BètKlNou moe’k toch efkes opschùppe. Ja, onze Klaas zal ’t wèinig telle, mar ik moet ’t kwet. De gode zen ons gewoon goewdgezind. Lees ik smèires in de krant da we unne neijen bisschop hebbe en zoo op ’t uurste oog hillemòl gin verkeerde keus... Nou moet ik zòtterdagsmèires alt nor Bosch mèrt, mèin ik en och, docht ik, laot ik mar ’s iets meenimme vur d’n aauwe en de neijen bisschop. Ik ha ’n por toepasselijke dingeskes geschilderd en die daowde-n-ik op de Parade mooi in de brievebus van ’t Bisschoppelijk Paleis. Ik liep deur nor de Sint jan um ’n karske te stoke en din deur nor de mèrt. Daor trof ik m’n weekelijkse buurters bé de Klèine Weereld. Ik doe rond twèilve nor m’ne wage, kom ik wir langs ’t paleis van d’n bisschop, gi daor krèk de vurdeur ope en dan komme toch bèij de bisschoppe nor buite! D’n aauwen bisschop beschouw ik al lang as vaaste vriend; die maag ik Toon noeme en mi hum doe’k gewoon Brabants praote. Toon zie men en ruupt: ‘Kom ’s efkes da’k oe veurstel òn m’nen opvolger!’ Ja, wa doede dan! Natuurlijk heb ik de neijen bisschop welkom gehèite en ik heb ’m gezeed da’k ’r alle vertraowe in ha. Ik zaag da d’r veul camera’s en pèrsmuskiete ware. D’r waar d’r inne van ’t Brabants Dagblad die vroeg of ie ’n por vraoge moog stelle. Vanèiges vond ik da goewd… Toen ik alles thuis teegen onze Klaas vertelde, zin ie: ‘Ge zult wel wir vurrop zen gòn staon’, mar da’s ècht nie waor. Hij vertraowde me ok nog toe da-t-ie docht da’k nou unne vollen aflaot verdiend zó hebbe… ‘Èn die zal hard nóddig zen,’ goide-n-ie d’r sjarmant aachteròn.
Saoves zet d’n onze d’n tillevizie òn en wa ziet ie? Hij zie men in ’t zjoernaal en op Umroep Brabants in ’t Nieuws…! En smòndus stò’k ok nog mi ’n klèin blùkske in onze krant. ‘’t Hoef hier toch nie gèkker te worre,’ zucht m’ne mins.
Nou hen wij alles bé mekare toch ’n bezunder weekend aachter de rug. ’t Waar namelijk zoo da onze Klaas gevraogd waar um unnen Brabantse middag te verzùrge in de Kruishirrekapel in Uje. Hij hi da vurrig jaor ok al mi suukses gedaon en dùrrum ha-t-ie nou bedonge da-t-ie wa aander minse mee zó meuge brenge. Hij ha z’ne vaaste mònnikaspulder Henk Verhagen in de planning, mar ok zangerès Annelieke Merx en geleuf ’t of nie, ok men èiges nog op ’t oog. We han durgesproke wa we same zón doen en we han d’r alle fiducie in, mar ge wit noit wa daor op zónne zondag vur volk op af kùmt… Nou, da overviel ons, moet ik aachteraf bekenne. De hil kapèl zaat vol; ik wies nie da onze Klaas zó populair waar. Zón honderdfijftig man ha ’n tientje vur ons betòld en da waar toch goei volk! Klappe, laache en geniete ware de reaksies en tèinenòn ’n stònde ovasie! ‘Van zóveul suukses zódde neeve oew schoen gòn loope,’ zin ik. ‘Ja,’ riep ie trug, ‘doe ze mar wir gaauw òn, want ik rùik oew sokke hier!’ Kik, ’t kan wir nie leije da’k de loftrompèt hanteer…
Och, denk ik mar, ge moet unnen boer ok gin komplimènte make, want dan sneuw ’t in z’nen immer, wánne.

geschreven door: Bèt van Klaasse2016 11

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 28 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard